3 Cập Nhật Quan Trọng về Quảng Cáo Tìm Kiếm Động (DSA)

Quảng cáo Google AdWords

Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) là cách dễ nhất để tìm thấy các khách hàng đang tìm kiếm chính xác những gì bạn cung cấp trên Google. Là định dạng lý tưởng cho nhà quảng cáo có trang web được phát triển tốt hoặc khoảng không quảng cáo lớn, Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng trang web để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn và có thể giúp lấp đầy những khoảng trống của chiến dịch dựa trên từ khóa của bạn.

Chúng tôi đã tóm tắt lại 3 cập nhật quan trọng về DSA – mời bạn xem qua nhé Biểu Tượng Cảm Xúc Nháy Mắt

1. Chạy DSA độc quyền trên trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn

Bạn có thể nhắm mục tiêu tất cả các trang đích trong tài khoản mà bạn đang dùng cùng với quảng cáo văn bản. Ví dụ, nếu bạn đã thiết lập các chiến dịch chuẩn cho nhiều loại giày khác nhau, quá trình thiết lập này sẽ nắm bắt được tất cả các loại giày hiển thị trên trang đích của bạn, thậm chí cả khi loại giày đó không có trong danh sách từ khóa.
 
Cách áp dụng: Rất đơn giản – bạn chỉ cần chọn “trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn” trong danh sách danh mục có sẵn.

2. Tìm trang đích có hiệu quả hoạt động hàng đầu với báo cáo Mục Tiêu Quảng Cáo Động

Báo cáo Mục Tiêu Quảng Cáo Động giúp bạn dễ dàng tìm thấy các trang có hiệu quả hoạt động hàng đầu và nhắm mục tiêu cụ thể vào những trang đó. Bạn cũng có thể tìm các trang bạn muốn thêm làm mục tiêu phủ định. Ví dụ: nếu nhóm quảng cáo của bạn nhắm mục tiêu tất cả các trang web đang thúc đẩy lưu lượng truy cập đến một trang sản phẩm về sản phẩm đã hết hàng, bạn có thể loại trừ trang của sản phẩm đó.
 
Cách áp dụng: Dưới Mục tiêu quảng cáo động, tìm báo cáo cụm từ tìm kiếm.
 
 
DSA report.png

3. Sử dụng tính năng “URL là” để kiếm soát quảng cáo Tìm kiếm động tốt hơn

Bạn có thể cài đặt quảng cáo Tìm kiếm động cho những trang đích hiệu quả tốt nhất một cách dễ dàng hơn. Để biết những trang đích hiệu quả tốt nhất, hãy sử dụng báo cáo ‘Mục tiên quảng cáo tìm kiếm động’.
 
Cách áp dụng: Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để chọn lọc URL có hiệu suất cao. Sau đó, vào thẻ Mục tiêu Tìm kiếm động, chọn ‘Sử dụng URL chính xác’ và thêm những URL vừa được chọn lọc vào mục này.
Sử dụng tính năng “URL là” để kiếm soát quảng cáo Tìm kiếm động tốt hơn.png
 
 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com