Tài liệu: Các bước thiết lập & triển khai chiến dịch Video Action và Discovery

Các bước thiết lập & triển khai chiến dịch Video Action và Discovery.
 
– Thiết lập trung tâm bảo mật
– Thiết lập chiến dịch
– Giá thầu & ngân sách
– Quảng cáo
– Người dùng tiềm năng
– Đo lường dữ liệu
– Triển khai từng bước
 
Link tài liệu:
 
MENU
Coppyright @blog.guuads.com