Chính sách của Google AdWords

Có 3 loại thông báo vi phạm mà Google thường thông báo.
1.Thông vi phạm ngay lập tức khi viết nội dung quảng cáo mà có vi phạm ( Ví dụ như: nội dung cấm,sai chính tả,nhãn hiệu…)–> Xử lý ngay tại chỗ luôn .
2.Thông báo vi phạm sau khi xét duyệt quảng cáo–> Làm theo hướng dẫn,gợi ý của Google hoặc gọi TĐ 1800 9294.
3.Thông báo vi phạm sau khi chạy quảng cáo được 1 thời gian ( thông thường là vài giờ hoặc vài ngày) trường này tài khoan thường bị tạm ngưng hoặc cảnh báo vi phạm nghiêm trọng–> Xử lý gọi ngay 1800 9294 để giải quyết.Nếu bắt máy có nghĩa là vẫn cứu đc.
Không bắt máy thì lập tài khoản mới,và trước khi chạy gọi 1800 9294 để họ tư vấn về từ khóa và website vi phạm cái gì để sửa.
4. Tham khảo chính sách quảng cáo của Google để tránh vi phạm hoặc edit nội dung:
https://support.google.com/AdWordspolicy/answer/6008942

MENU
Coppyright @blog.guuads.com