Hai tính năng mới có sẵn trong công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo

Công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo giúp bạn biết quảng cáo nào đang hiển thị cho từ khóa của mình. Bạn có thể nhập một cụm từ tìm kiếm và xem trước trang kết quả tìm kiếm của Google để biết trang này hiển thị ra sao với người dùng. Bạn nên sử dụng công cụ này thay vì thực hiện tìm kiếm thực tế trên Google.com, vì việc này sẽ không ảnh hưởng đến các chỉ số quảng cáo của bạn. Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị, công cụ này cũng sẽ chẩn đoán lý do.
Giờ đây, hai tính năng mới cho phép bạn thấy rõ hơn ai đang xem quảng cáo của bạn và hành động ngay lập tức để quảng cáo hiển thị.

Xem quảng cáo nào đang hiển thị cho một đối tượng cụ thể

Cho đến thời điểm hiện tại, bạn có thể dùng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo để xem trước quảng cáo theo cụm từ tìm kiếm và lọc theo vị trí, ngôn ngữ và thiết bị. Tuy nhiên, bạn không thể lọc theo đối tượng.
Giờ đây, công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo sẽ hỗ trợ cả Đối tượng tìm kiếm. Bạn có thể nhấp vào tiện ích Đối tượng để chọn danh sách đối tượng mà bạn muốn. Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt “Nhắm mục tiêu” (trước đây được gọi là “Mục tiêu và giá thầu”) trong chiến dịch của mình, bạn có thể xem quảng cáo nào đang hiển thị cho đối tượng đã chỉ định. Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt “Quan sát” (trước đây gọi là “Chỉ giá thầu”), bạn có thể biết quảng cáo của mình xuất hiện ở vị trí cao hơn hay thấp hơn trên trang, dựa vào giá thầu cho đối tượng đã chỉ định.

Hành động ngay để quảng cáo của bạn hiển thị

Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị, công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo cũng sẽ cho bạn biết lý do. Trước đây, sau khi chẩn đoán vấn đề, bạn sẽ phải duyệt qua tài khoản của mình và thực hiện các thay đổi cần thiết để quảng cáo hiển thị.
Giờ đây, bạn có thể khắc phục vấn đề trực tiếp trong chính công cụ này, bắt đầu bằng việc điều chỉnh ngân sách chiến dịch. Nếu vì lý do ngân sách mà quảng cáo không hiển thị, bạn chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa ngân sách” và thay đổi ngân sách trực tiếp trong công cụ.

Hai tính năng cập nhật cho công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn ai đang xem quảng cáo của bạn và tiết kiệm thời gian cho những công việc liên quan.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com