Quảng cáo Google về lắp mạng fpt, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu lắp mạng

Vấn đề:

1. quảng cáo về lắp mạng fpt, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu lắp mạng
2.  mục đích quảng cáo : quảng cáo toàn hà nội
3.  Mục tiêu là muốn có nhiều khách hàng gọi
 

Giải pháp:

Ở phần chia sẻ của này mình tập trung vào 2 ý chính:
1. Cải thiện điểm chất lượng của từ khóa.
2. Tăng cuộc gọi (mục tiêu muốn có nhiều khách hàng gọi).
Sau đây là phần chia sẻ chi tiết cho từng vấn đề nêu trên:
1. Cải thiện điểm chất lượng của từ khóa:
 
– Phần này bạn nên hiểu về điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng. Nên cải thiện yếu tố nào để cải thiện điểm chất lượng của bạn, bạn xem tại đây.
– Bạn cần tổ chức chiến dịch, nhóm quảng cáo, gom nhóm từ khóa phù hợp hơn
– Việc cải thiện điểm chất lượng đòi hỏi bạn cần thực hiện nhiều thay đổi, và cả sự kiên nhẫn của bạn nữa.
 
Mẹo: mình đọc thấy bạn cam kết triển khai đúng tiến độ, chậm nhất 1 ngày có mạng, một số phần khuyến mãi nổi bật. Các yếu tố này bạn nên để vào mẫu quảng cáo.
2. Tăng cuộc gọi (mục tiêu muốn có nhiều khách hàng gọi):
– Mình thấy rằng, trang web của bạn làm được một yếu tố khá tốt, đó là phân ra theo Quận, khách hàng sẽ có cảm giá bạn chăm sóc ở các quận nơi họ ở, và họ sẽ có xu hướng bấm vào quận của họ cho việc xem nội dung. Cũng ở yếu tố này, trở lại phần 1 ở trên, bạn nên sử dụng từ khóa và viết quảng cáo, cũng như lựa chọn trang đích cho hợp lý. Ví dụ: bạn có thể chọn từ khóa là “lap mang fpt quan dong da” => sẽ tiếp cận khách hàng ở quận Đống Đa.
– Thông tin trang đích củ bạn là đầy đủ, nhưng nhìn hơi hơi (chỉ hơi thôi nhé) bị rối. Theo mình chỗ Hình thức thanh toán bạn làm nổi bật hơn nữa, ghi thẳng số tiền 6 tháng phải đóng, rồi phía sau mở ngoặc giải thích, rồi 12 tháng …
– Để tăng cuộc gọi thì trang đích của bạn là quan trọng, bởi khi khách hàng bấm vào rồi, cách viết làm cho họ “muốn đọc” và phần giá cả rõ ràng, khuyến mãi rõ ràng sẽ làm khách hàng dễ tạo quyết định.

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com