Quảng cáo: Trung tâm đào tạo lái xe

1. Địa chỉ web : thibanglaixehanoi.com
2. Trung tâm đào tạo lái xe
3. Tìm kiếm khách hàng có như cầu đăng ký thi bằng lái xe máy hạng A1, chuyển đổi
4. Muốn tối ưu ads , cải thiện vị trí quảng cáo ( nằm trong top đầu trang ) , chuyển đổi tìm kiếm thành khách hàng
 1. Cài đặt chiến dịch
– Bạn cài đặt 1 chiến dịch mới lựa chọn chỉ Mạng tìm kiếm
– Vị trí địa lý là khu vực Hà Nội
– Ngân sách và giá thầu bạn có thể đặt dựa vào chiến lược của mình đưa ra là 300k hay 500k tùy bạn
2. Nhóm quảng cáo và quảng cáo
– Bạn tạo Nhóm quảng cáo về Thi bằng lái xe : thi bang lai xe may, thi bang lai xe may o ha noi, thi bang lai xe may a1, thi bang lai xem may o dau ….
– Đây là 1 số từ khóa để nhắm đến khách hàng thi bằng lái xe máy a1 của bạn
3. Tiện ích mở rộng :
– Bạn thêm đầy đủ các tiện ích mở rộng : Vị trí, liên kết trang web, Cuộc gọi vào cho chiến dịch của mình nhé
4. Nhắm mục tiêu TOP đầu :
– Đây có lẽ là phần bạn mong muốn, bạn cần sử dụng Chiến lược giá thầu cho chiến dịch của mình : https://productforums.google.com/forum/#!topicsearchin/adwords-vi/chi%E1%BA%BFn$20l%C6%B0%E1%BB%A3c$20gi%C3%A1$20th%E1%BA%A7u%7Csort:relevance/adwords-vi/sUzedWJMSjk
– Bạn xem topic này để cài đặt cho chiến dịch của mình đảm bảo trong TOP đầu nhé bạn
MENU
Coppyright @blog.guuads.com