Những cập nhật mới của Google AdWords

Những sự thay đổi của Google tuần này tập trung vào quảng cáo click-to-message, retargeting và call to action trên Youtube để đo lường hiệu quả và lượt tiếp cận của chiến dịch.

1. Tỉ lệ nhấp mới (Click-through rate) 

Ra mắt vào năm 2016, quảng cáo click-to-message (CTMA) được giới thiệu như một hình thức call to action bổ sung cho phép người làm quảng cáo và các agency cung cấp cho khách hàng mục tiêu một lựa chọn để ngay lập tức liên lạc với người quảng cáo.
Theo ông Azam Jalal Khan, CEO của Digitz: “Định dạng quảng cáo Click-to message của Google là một ví dụ tuyệt vời cho trải nghiệm khách hàng tốt hơn bằng cách giảm những bước cho một hoạt động của khách hàng. Nó cũng khuyến khích những hành vi bộc phát vì tiếp cận với người bán dễ dàng hơn”. Bản cập nhật tuần này cho phép người dùng truy cập với một công cụ báo cáo cung cấp insight về hiệu quả của các CTMA. Bản cập nhật sẽ phản ánh:

  • Tỉ lệ chat: Tỉ lệ phần trăm những quảng cáo thúc đẩy một cuộc trò chuyện với khách hàng mục tiêu.
  • Lượng tin nhắn: Tổng số lượng tin nhắn trong một cuộc trò chuyện
  • Thời gian bắt đầu chat: Một khoảng thời gian khi người tìm kiếm bắt đầu một cuộc trò chuyện.

2. Retargeting trên YouTube

Để cải thiện quảng cáo phản hồi trực tiếp nhắm đến những người dùng Google Tìm kiếm, các nhà quang cáo và agency nay có thể dựa vào YouTube để retarget quảng cáo của mình.
Theo Google, Custom Intent Audiences sẽ cung cấp cho marketer khả năng để nhắm đến và bám theo người đã tìm sản phẩm hay dịch vụ trên Google Tìm kiếm.
Thu thập thông tin ẩn danh của người dùng Tìm kiếm trên Internet, tính năng mới giới thiệu công cụ mở rộng dựa trên tính năng tìm kiếm tích hợp với Youtube để người làm quảng cáo phân loại những chương trình có quảng cáo được ưa thích nhất.
Nếu thành công, công cụ mới sẽ giúp Google định vị YouTube là có khả năng để tạo ra nhu cầu thông qua video.

3. Tùy chỉnh call to action

Cùng với sự cập nhật trên YouTube, marketer nay có thể tùy chỉnh call to action xuất hiện đồng thời với quảng cáo trên video. Bản cập nhật, được biết đến là TrueView cho Action Ads, cho phép người làm quảng cáo nhắm khách hàng mục tiêu cho mỗi chi phí mà họ bỏ ra.
Cũng như quảng cáo in-stream, những quảng cáo này có thể bỏ qua sau 5 giây.
 

Nguồn: Campaign Asia

MENU
Coppyright @blog.guuads.com