Quảng Cáo Không Chạy Vì Vấn Đề Trạng Thái Từ Khoá

Trong trường hợp quảng cáo không chạy vì trạng thái từ khoá của bạn không phải là ‘Chấp thuận’ hoặc ‘Đủ điều kiện’, thì bạn hãy thực hiện các bước tự khắc phục sau nhé:
Cách kiểm tra
Bạn hãy kiểm tra Trạng thái từ khoá theo hướng dẫn sau:Keyword status AWN.gif
 
 
Cách khắc phục
Dựa vào từng loại trạng thái từ khoá khác nhau, bạn hãy khắc phục theo hướng dẫn dưới đâyScreen Shot 2018-03-09 at 1.42.27 PM.png
 
Để xem thông tin chi tiết về cách khắc phục, bạn hãy nhấp vào đây

 Nguồn: vi.advertisercommunity
MENU
Coppyright @blog.guuads.com