Sử dụng Điểm chất lượng để hướng dẫn tối ưu hóa: Các phương pháp hay nhất của Google

Hướng dẫn chính thức để hiểu và cải thiện chất lượng quảng cáo.

Hướng dẫn về phương pháp hay nhất của chất lượng quảng cáo này giải thích khái niệm Điểm chất lượng và cách bạn có thể sử dụng chỉ số này để cải thiện hiệu suất quảng cáo trong AdWords.

1. Điểm chất lượng AdWords là gì

  • Điểm chất lượng là công cụ chẩn đoán hữu ích, không phải là chỉ báo hiệu suất chính. 

Lý do: Điểm chất lượng của bạn giống như đèn cảnh báo của động cơ xe hơi cho biết trạng thái của quảng cáo và từ khóa. Đây không phải là chỉ số chi tiết cần chú trọng khi quản lý tài khoản.

2. Chẩn đoán chất lượng từ khóa bằng cách sử dụng Điểm chất lượng và các chỉ số khác

  • Tập trung nỗ lực của bạn vào các mặt có giá trị cao mà bạn có thể đem lại sự thay đổi. 

Lý do: Việc có chọn lọckhi tối ưu hóa chất lượng cho phép bạn tối đa hóa tác động – không lãng phí thời gian vào những việc bạn không thể thay đổi hoặc tối ưu hóa nhưng chỉ mang lại hiệu quả hạn chế.

3. Thực hiện các hành động khác dựa trên chẩn đoán Điểm chất lượng

  • Chú ý đến “Bộ ba” thành phần của chất lượng quảng cáo: mức độ liên quan của quảng cáo, CTR dự kiến và trải nghiệm trang đích. 

Lý do: Các đánh giá thời gian thực của ba thành phần này được sử dụng trong phiên đấu giá quảng cáo AdWords, trong khi chính Điểm chất lượng thì không. Nói chung, khi ba thành phần đó không hoạt động tốt, bạn có thể cần phảihành động để cải thiện chúng.

4. Yếu tố nào quan trọng (và không quan trọng) khi nhắc đến chất lượng quảng cáo

  • Hiểu những yếu tố quan trọng và không quan trọng khi nhắc đến chất lượng quảng cáo. 

Lý do: Làm như vậy sẽ giữ cho bạn luôn tập trung vào những hoạt động tối ưu hóa có ý nghĩa sẽ cải thiện chất lượng quảng cáo.

5. Kết nối chất lượng quảng cáo với hiệu suất tốt hơn

  • Đảm bảo rằng những quảng cáo cạnh tranh nhất của bạn có thể phân phát cho mỗi phiên đấu giá

Lý do: Xoay vòng quảng cáo được tối ưu hóa xem xét ngữ cảnh cụ thể của phiên đấu giá. Quảng cáo, tiện ích và giá thầu của bạn có thể phối hợp làm tăng thêm nhấp chuột.

Nguồn: Google AdWords, 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com