Tận dụng tối đa quảng cáo hiển thị hình ảnh: Các phương pháp hay nhất của Google

Kết quả hình ảnh cho quảng cáo hiển thị hình ảnh

1. Đặt chiến dịch hiển thị để thành công

  • Kiểm tra xem bạn có đang theo dõi chính xác chuyển đổi từ trang web và ứng dụng không.

Lý do: Khả năng tối ưu hóa phụ thuộc dữ liệu bạn sử dụng.
Bắt đầu: Kiểm tra thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn.

  • Giữ tách biệt chiến dịch tìm kiếm và chiến dịch hiển thị để kiểm soát tốt hơn.

Lý do: Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm và quảng cáo hiển thị hình ảnh tiếp cận người tiêu dùng theo những ngữ cảnh khác nhau, việc quản lý chúng một cách riêng biệt cho phép bạn tối ưu hóa cho những ngữ cảnh này.
Bắt đầu: Tạo các chiến dịch riêng biệt hoặc sử dụng Mạng tìm kiếm với Chọn hiển thị để cho phép AdWords tự động quản lý.

  • Hãy nghĩ xa hơn thuộc tính nhấp chuột cuối cùng.

Lý do: Điều quan trọng là cần tính đến tất cả các điểm tiếp xúc truyền thông dẫn đến chuyển đổi.
Bắt đầu: Thêm chuyển đổi xem qua vào báo cáo vị trí để có được bức tranh toàn diện hơn về đường dẫn chuyển đổi.

2. Tiếp cận đúng đối tượng vào đúng thời điểm

  • Tái thu hút khách truy cập trang web trong quá khứ bằng tiếp thị lại.

Lý do: Tính trung bình, người tiêu dùng truy cập các trang web 6 lần trong quá trình mua hàng-tái thu hút họ khi họ có nhiều khả năng mua hàng nhất.1
Bắt đầu: Tìm hiểu cách tiếp cận khách hàng bằng cách sử dụng tiếp thị lại với hướng dẫn Tiếp thị lại hiển thị của chúng tôi.

  • Cải thiện tiếp thị lại với đối tượng tương tự.

Lý do: Cách này có thể tăng số lần chuyển đổi tiếp thị lại của bạn lên đến 38% so với việc chỉ sử dụng tiếp thị lại.2
Bắt đầu: Thêm đối tượng tương tự để tiếp cận những người giống với khách truy cập trang web của bạn.

  • Tìm thêm khách hàng với nhắm mục tiêu theo từ khóa và đối tượng trong thị trường.

Lý do: Cả hai đều cung cấp khách hàng mới và chất lượng cao một cách hiệu quả về chi phí.
Bắt đầu: Chọn từ khóa cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị.

  • Sử dụng nhắm mục tiêu tự động trong hiển thị.

Lý do: Bạn có thể thúc đẩy nhiều khối lượng hơn dựa vào các mục tiêu hiệu suất của mình.

3. Khớp thông điệp và giá thầu với thời điểm

  • Sử dụng cả quảng cáo hình ảnh và quảng cáo đáp ứng ở nhiều kích thước và định dạng.

Tại sao: Tính trung bình, các nhà quảng cáo thấy thêm 50% chuyển đổi ở giá mỗi chuyển đổi tương tự khi họ sử dụng cả quảng cáo đáp ứng và quảng cáo hình ảnh, so với quảng cáo hình ảnh một mình.3
Bắt đầu: Sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo AdWords để tạo nhanh quảng cáo đẹp miễn phí.

  • Tự động đặt giá thầu.

Lý do: Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu suất.
Bắt đầu: Áp dụng chiến lược giá thầu tự động cho chiến dịch Hiển thị của bạn.

4. Tối ưu hóa để có hiệu suất hiển thị tốt hơn

  • Loại trừ các danh mục trang web và vị trí hoạt động kém.

Lý do: Tránh nội dung mà đối tượng mục tiêu của bạn có khả năng không truy cập.
Bắt đầu: Sử dụng các loại trừ trên danh mục trang web và vị trí mà khách hàng mục tiêu của bạn có khả năng không truy cập
 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com