Tối ưu hóa AdWords với Google Analytics: Các phương pháp hay nhất của Google

Hướng dẫn chính thức để đánh giá và cải thiện hiệu suất AdWords bằng Google Analytics.

Thông tin chi tiết của bạn trở nên tốt hơn khi bạn sử dụng AdWords với Google Analytics. Cải thiện việc đặt giá thầu, truyền thông điệp và hiệu suất thông qua các phân tích này.

1. Đưa các chỉ số Google Analytics vào AdWords để có thông tin chi tiết chuyên sâu hơn

  • Nhập các hoàn tất mục tiêu và giao dịch thương mại điện tử. 

Lý do: Bạn có thể thực hiện phân tích phong phú hơn đối với các mục tiêu phân tích tùy chỉnh (bao gồm các chuyển đổi nhỏ) và sau đó tối hưu hóa các mục tiêu Google Analytics của bạn ngay trong AdWords.

  • Tạo danh sách tiếp thị lại tùy chỉnh. 

Lý do: Tạo danh sách tiếp thị lại có mức độ cụ thể cao dựa vào các trang đã xem, hoàn tất mục tiêu hoặc các phân đoạn khác của Google Analytics.

  • Sử dụng Danh sách thông minh để tự động nhóm người dùng trang web của bạn có nhiều khả năng chuyển đổi nhất. 

Lý do: Tiếp cận những người dùng đã tham gia (nhưng chưa được chuyển đổi) của trang web của bạn mà không cần tự phân đoạn các đối tượng đó.

  • Hiểu rõ chiến dịch AdWords, quảng cáo hoặc từ khóa nào thúc đẩy tương tác trên trang web. 

Lý do: Chuyển đổi chỉ cho biết một phần câu chuyện. Google Analytics cho bạn biết thêm về cách người dùng tương tác với trang web của bạn cũng như các từ khóa có (hoặc không) đưa họ tới.

  • Giám sát ‘% phiên mới’ để tìm hiểu từ khóa nào thu hút người dùng mới. 

Lý do: Khám phá những người dùng mới từ AdWords cho bạn biết cách tập trung vào những nỗ lực của mình, đặc biệt là khi họ liên hệ với bạn lần đầu tiên.

2. Phân tích hiệu suất AdWords trong Google Analytics

  • Tự động gắn thẻ quảng cáo của bạn. 

Lý do: Quảng cáo được tự động gắn thẻ sẽ tạo ra nhiều báo cáo chi tiết và phong phú hơn trong Google Analytics.

  • Phân đoạn hành vi để hiểu rõ đối tượng mục tiêu AdWords của bạn. 

Lý do: Khám phá thông điệp thích hợp và trang đích cho mỗi loại người dùng.

  • Sắp các chỉ số phụ của Google Analytics thành lớp vào báo cáo dành riêng cho AdWords của bạn. 

Lý do: Các chỉ số phụ giúp bạn biết thiết bị, từ khóa, vị trí nào và thúc đẩy người dùng chất lượng cao hơn.

  • Sử dụng các chỉ số phụ AdWords trong báo cáo Google Analytics. 

Lý do: Tìm thông tin chi tiết dành riêng cho AdWords bằng cách sử dụng bất kỳ báo cáo bạn yêu thích nào trong Google Analytics— thông tin chi tiết có thể cải thiện hiệu suất tài khoản của bạn.

  • Sử dụng Đo điểm chuẩn để xem cách trang web của bạn so sánh tính cạnh tranh. 

Lý do: Xem những điều khả thi trong ngày của bạn cũng như cách so sánh các trang web dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động của riêng bạn.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com