Cập Nhật Các Tính Năng Google AdWords Mới

Link tài liệu:

 • Tài liệu: Cập Nhật Các Tính Năng Google AdWords Mới – 15/11/2016– Tiện Ích Mở Rộng Quảng Cáo
  – Giá Cả & Nhắn Tin
  – Nhắm Mục Tiêu Theo Nhân Khẩu Học
  – trên mạng Tìm Kiếm
  – Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khoá
  – Quảng Cáo Video Đệm
  – Điều Chỉnh Giá Thầu Theo Thiết Bị
  – Quảng Cáo Đáp Ứnghttps://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3ZjUtbmppaklSa1k/view?usp=sharing

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com