Chiến lược trên YouTube làm nên thành công mùa Tết 2019

[Case Study] Mùa Tết luôn là thời điểm cạnh tranh khốc liệt cho các thương hiệu trên tất cả các mặt trận, và Pepsi không phải ngoại lệ trong việc đối mặt với thử thách đó để dẫn đầu trong mùa Tết 2018. Từ đó, họ đề ra chiến lược cho mình dựa theo hành vi giới trẻ dưới 35 tuổi (millennial), không những thể hiện qua nội dung xoay quanh việc phá vỡ “bong bóng” thiết bị số của mỗi người để Tết gia đình sum vầy, mà còn qua quyết định đầu tư chiến lược vào YouTube. 
Công ty nghiên cứu toàn cầu Kantar Millward Brown qua khảo sát hậu kỳ các chỉ số thương hiệu (nhận thức, mối liên kết với dịp Tết, và động lực mua hàng) đã đưa ra kết luận: Quảng Cáo số đặc biệt là YouTube có hiệu quả trong việc bổ trợ TV và dịch chuyển các chỉ số thành công cho thương hiệu mùa cao điểm.

https://drive.google.com/file/d/1W8AaFJT9rlm_zP3zU61t9Qt-r0x1PU_t/view?usp=sharing

 

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com