CHIẾN THẮNG MÙA TẾT 2020 CÙNG GOOGLE

Báo cáo này Google nói đủ thứ về:
1. Market Insights

2. Sản phẩm thông dụng mùa Tết (Popular Products in Tết)

3. Hành vi NTD (Consumer Behaviors)

4. Kế hoạch hành động (Action Plan)

5. Sau Tết (After Tết)

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1x3UdtS7DNIIBAoZ7lysIgw4l-dENszhF/view?usp=sharing