Quảng cáo AdWords trên di động

Link tài liệu:

  • Quảng cáo trên ứng dụng di động

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3dXF0Qk84V2dNUGs/view?usp=sharing

  • Tài liệu sự phát triển và quảng cáo di động

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3OEp3a0x4cmRyQWs/view?usp=sharing

  • Tài liệu: Quảng cáo trên thiết bị di động – 15/03/2016❖ Tầm quan trọng của website thân thiện với di động❖ 25 nguyên tắc thiết kế trang di động hoặc ứng dụng❖ Chiến dịch ứng dụng toàn cầu❖ Chiến dịch tải ứng dụng trên Search và Display❖ Chiến dịch tương tác ứng dụng

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3WVdMb0VQTWh1Y2c/view?usp=sharing

  • Tài liệu: Tối Ưu Hoá Trang Đích – 10/05/2016

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3UnBEWERsNXV3N00/view?usp=sharing

  • Quảng Cáo Cho Ứng Dụng Di Động

http://load.com.vn/d6aa9a063901790d

  • Toạ Đàm Trực Tuyến Quảng Cáo Trên Di Động 28/03/2017

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3bjJ4OWdVYzNsa28/view?usp=sharing

Video:

MENU
Coppyright @blog.guuads.com