Quảng cáo Google Mạng Hiển Thị

Link tài liệu:

  • Tài liệu tối ưu quảng cáo mạng hiển thị GDN

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3VzBReGtRbEZJYmM/view?usp=sharing

  • Tài liệu mạng hiển thị GDN

– Hiểu Biết Về Người Tiêu Dùng Trực Tuyến Việt Nam- Những Hiểu Biết Về Người Dùng Google

– Mang Hiển Thị Google – Làm thế Nào Để Tiếp Cận Khách Hàng

– Google Giúp Mạng Trưc Tuyến Tăng Hiệu Quả Kinh Doanh Cho Bạn

– Các Đối Tác Google

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3R2phMnAteGZsMzA/view?usp=sharing

  • Tài liệu tối ưu hoá mạng hiển thị và Quảng cáo hộp đèn

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3NGFackp1M0piR0k/view?usp=sharing

https://blog.guuads.com/…/lam-sao-de-giam-chi-phi-trong-…

  • List site phủ định cho chiến dịch GDN 12/04/2016

Điểm chung của các site này:

– Tên miền đuôi lạ: .in, .ml, .co, .site, .website… giá rẻ
– Tên miền giống nhau, chỉ khác đuôi
– Tên miền chứa số đếm tăng dần đằng sau: 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 3s, 5s, 30s, 60s…
– Nội dung và giao diện giống nhau, spam không tốt cho quảng cáo hiển thị vào.

List 1: http://notepad.tv/share/B15qJ8UFSy.html

MENU
Coppyright @blog.guuads.com