Tài liệu AdWords tổng hợp

 • Cẩm nang chuyên ngành và thông tin chuyên sâu để mọi người phân tích

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3bFIydjNpMHBJZEU/view?usp=sharing

 • Tài liệu quảng cáo trên Google play search 

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3bUlxNHpTNGd3aGc/view?usp=sharing

 • Tài liệu theo dõi URL AdWords

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3andOTnFmLWl0cEU/view?usp=sharing

 • Tài liệu chiến dịch nâng cao– Xu hướng người dùng trong bối cảnh kỹ thuật số- Giới thiệu Chiến dịch Nâng Cao và Mạng tìm kiếm- Chiến dịch Nâng Cao cho Mạng hiển thị- Chiến dịch nâng cao cho Ứng dụng di dộng

  – Thực hành tốt nhất trước khi nâng cấp

  – Hướng dẫn cách nâng cấp

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3QXI3NUZZZjVxOW8/view?usp=sharing

 • Tài liệu xác định mục tiêu kinh doanh và hình thức marketing hiệu quả với Google AdWords 

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3cDdMaFg5RXVlYTQ/view?usp=sharing

 • Tài liệu tổng quan thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam – Quý 3

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3b1JYUG1KSm9ERWc/view?usp=sharing

 • Tài liệu phát hiện cơ hội để kinh doanh trong AdWords

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3aGdXU09JNS1VRjQ/view?usp=sharing

 • Tài liệu viết headline – Sưu tầm

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3VlpaOWlMR2o5R3c/view?usp=sharing

 • Tài liệu: Quản lý nhiều tài khoản AdWords một cách hiệu quả – 07/09/20161. Tài Khoản Quản Lí Khách Hàng (MCC)2. AdWords Editor3. Google Tag Manager

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3NlhiUEJmdU5zd1E/view?usp=sharing

 • Tài liệu: Chính sách Quảng cáo AdWords – 20/09/2016– Chính sách trang web- Chính sách mẫu quảng cáo- Yêu cầu về đích đế

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3dnVYYjFOV0RpX2M/view?usp=sharing

 • AdWords thay CPM thành vCPM

AdWords chính thức bỏ CPM tối đa và chuyển sang vCPM cho mạng hiển thị, tức giá thầu có thể xem cho 1000 lần hiển thị.

Quảng cáo sẽ bị tính phí khi 50% quảng cáo hiển thị trên màn hình trong 1s trở lên đối với hình ảnh và 2s trở lên đối với video.

– Ưu điểm:
* Quảng cáo hiệu quả hơn bởi nhà quảng cáo sẽ chỉ trả tiền khi quảng cáo họ được hiển thị >50% trên màn hình thay vì trước
* CTR dự kiến cao hơn, nếu các yếu tố khác như nhau

– Nhược điểm:
Giá bid vCPM > CPM

 

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com