Tài liệu buổi tọa đàm Google Ads 29/9

Nội dung

#1 Đặt mục tiêu quảng cáo hợp lý

+ Vì sao nên đặt mục tiêu quảng cáo

+ Chọn mục tiêu cho 4 mục đích quảng cáo khác nhau

#2 Chọn chiến lược giá thầu phù hợp với mục đích kinh doanh và quảng cáo

+ Các chiến lược giá thầu khác nhau

+ Cách chọn chiến lược giá thầu

+ Cần chú ý khi cài đặt chiến lược giá thầu thông minh + Cách cài đặt

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com