Tài liệu chính sách, kĩ năng kinh doanh, chiến lược Google AdWords

Link tài liệu:

 • Tài liệu: Chính sách AdWords

  – Chính sách quảng cáo AdWords
  – Hiển thị kép
  – Nhấp chuột không hợp lệ

  Update: 23/02/2016

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3Ump6UWxEcWg3WEU/view?usp=sharing

 • Tài liệu: Kĩ năng kinh doanh Google AdWords

  —————-

  – Mô Hình Cơ Bản Bán Hàng Google AdWords

  – Bán Giải Pháp theo Nhu Cầu Khách Hàng

  – Giải Đáp Mối Quan Ngại của Khách Hàng

  8 Bước Cơ Bản Trong Quá Trình Bán Hàng

  1. Tìm hiểu về Khách Hàng

  2. Tìm hiểu về quá trình sử dụng Google AdWords trước đây

  3. Phân tích thị trường, sản phẩm, người sử dụng, đối thủ cạnh tranh

  4. Giới thiệu về AdWords

  5. Bán giải pháp thay vì tính năng

  6. Giới thiệu về lợi ích của việc quảng cáo với đại lý của Google

  7. Giải thích những mối quan ngại của khách hàng

  8. Ký hợp đồng

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3N1pLWHlqcUY2d1k/view?usp=sharing

 • Tài liệu Chiến lược Google AdWords của VNPT

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3TjlqcGpxcVE1WXM/view?usp=sharing

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com