Tài liệu đặt giá thầu thông minh Google Ads

Trước đây, sản lượng canh tác chủ yếu phụ thuộc vào giờ công làm
việc – bắt buộc con người phải tham gia vào mọi bước lao động.
Hiện nay, người nông dân đã biết cách tận dụng công nghệ để sản
xuất được nhiều lương thực hơn, đồng thời giảm đáng kể công sức
lao động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.


Tương tự như vậy, các nhà quảng cáo trước đây thường quản lý giá
thầu theo cách thủ công. Khi xuất hiện nhiều tín hiệu hơn, việc quản
lý theo cách này trở nên thực sự khó khăn và đòi hỏi nhà quảng cáo
phải bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để có thể quản lý giá thầu hiệu quả.


Cũng giống như người nông dân, các nhà quảng cáo cần phải dựa
vào công nghệ để đưa ra các quyết định đặt giá thầu thông minh
hơn, nhanh hơn và có tác động mạnh mẽ hơn.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1p3HB-1C1-btZRAnVkMVfCscS-GqstMlX/view


MENU
Coppyright @blog.guuads.com