Tài liệu Google Ads ngành làm đẹp & chăm sóc sức khỏe

SMART DISPLAY

Được thiết kế theo hướng tối giản và minh bạch

Đẩy mạnh hiệu suất hoạt động của GDN bằng sự hỗ trợ từ Google’s machine learning

Tiếp cận đối tượng ở tất cả các giai đoạn trong chu kỳ mua hàng
Đỡ tốn thời gian phỏng đoán và quản lý chiến dịch quảng cáo…

Link tài liệu 1& 2:

https://drive.google.com/open?id=1d9RQ3Yb0E3aBCgbaqtE1oQ2eYup0bT4j

https://drive.google.com/open?id=1Z5tftX88ytOfPGXPJbPZ9jL8Try0sbOq

MENU
Coppyright @blog.guuads.com