Tài liệu hành vi người tiêu dùng

Link tài liệu:

  • Tài liệu báo cáo hành vi người tiêu dùng online

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3OHlNOTJpX01ndmM/view?usp=sharing

  • Tài liệu hành vi tiêu dùng Việt Nam – Tiếng Anh

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3M0h4NUJ4T1ZNSjg/view?usp=sharing

  • Tài liệu: Tìm Hiểu Hành Vi Người Dùng Việt Nam – 29/06/2016

    1. Tìm Hiểu Hành Vi Của Khách Hàng Việt Nam

    2. Con Đường Chuyển Đổi

    3. Tiếp Cận Người Dùng Trong Từng Khoảnh Khắc

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3OEhvajFFMXlpclU/view?usp=sharing

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com