Tài liệu sự kiện “Vietnam’s Search for Tomorrow”

Cảm ơn bạn đã tham dự sự kiện Ra mắt báo cáo “Vietnam’s Search for Tomorrow” dành cho CEO & CMO ngày 29/10.

Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/13c-RNIn5aPCLGtLKqauw2mToPwIbkeas/view