Tài liệu tối ưu Google AdWords

Link tài liệu:

 • Tài liệu tối ưu từ khoá trong Google Search

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3ZXg4bDlwVEpJNk0/view?usp=sharing

 • Trình tối ưu hoá mạng hiển thị v2.0

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3ZUlzSDFBYXc5dm8/view?usp=sharing

 • Tài liệu tối ưu hoá cho mạng tìm kiếm quý 4/2015

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3T0ZvMlpiZnhYbjQ/view?usp=sharing

 • Tài liệu tối ưu hoá mạng hiển thị và Quảng cáo hộp đèn

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3MUh4dFUxaHM5Y28/view?usp=sharing

 • Tài Liệu: 22/03/2016
  Cơ Bản về Tối Ưu Hoá Quảng Cáo
  ———-1. Tối Ưu Hoá Quảng Cáo trên Mạng Tìm Kiếm2. Tối Ưu Hoá Quảng Cáo trên Mạng Hiển Thị3. Tối Ưu Hoá Quảng Cáo theo Mục Tiêu Tiếp T

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3UDRVZ2dSMkZXTms/view?usp=sharing

 

 • Tài liệu: Tối Ưu Hoá Theo Mùa Q2/2016
  Update: 19/04/2016
  —————————
  Nội Dung- Xác Định Cơ Hội1. Xác định xu hướng của internet trong quý 2 -20162. Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quý 2

  3. Xác định các mặt hàng trọng điểm với cơ hội lớn trong quý 2

  – Nắm Bắt Cơ Hội

  1. Định hướng quy trình và thời điểm marketing

  2. Định hướng các sản phẩm và công cụ quan trọng trong quý 2

http://load.com.vn/57d2be0ff3dde3f5

 • Tài liệu: Tối Ưu Hoá Trang Đích – 10/05/2016

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3MGNFY1RHdzJBQW8/view?usp=sharing

 • Tài liệu: Tối ưu hóa các loại mẫu quảng cáo AdWords 15/06/2016

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3WkFQWk5EN2huZFU/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @blog.guuads.com