Tài liệu tối ưu hóa Google Ads

Khi sử dụng đặt giá thầu tự động, tránh thay đổi cài đặt
quá thường xuyên (cố gắng chờ ít nhất hai tuần, tuy nhiên, nếu thời gian trung bình dẫn đến chuyển đổi > 5 ngày, bạn có thể cần chờ lâu hơn). Cố gắng giữ các mục tiêu CPA/ROAS mục tiêu, quảng cáo và ngân sách hàng ngày của chiến dịch tương đối ổn định.
Thực hiện tất cả các thay đổi cùng lúc để giảm thời gian cần thiết để thuật toán đặt giá thầu của AdWords thích ứng.
Sắp xếp các từ khóa hoạt động tốt vào các danh mục đặt giá thầu và sử dụng chiến lược phù hợp nhất với mỗi danh mục (ví dụ: từ khóa thương hiệu trên Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm hoặc Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu). eCPC có thể được sử dụng kết hợp với các nền tảng đặt giá thầu của bên thứ ba.
Bật báo cáo chuyển đổi thiết bị chéo từ bên trong AWFE bằng cách đi đến tab Công cụ > Chuyển đổi > Cài đặt.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1MAX83EBMhfkmQyVbhzDhQXTf0CXGiGVo/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @blog.guuads.com