Tài liệu: Việt Nam Agency Day

Trải nghiệm AdWords mới là giao diện nhanh, hiện đại và trực quan dễ sử dụng hơn và tập
trung nhiều hơn vào doanh nghiệp của bạn
● Tạo và cải thiện các chiến dịch dựa trên mục tiêu tiếp thị độc đáo của bạn.
● Tiết kiệm thời gian và làm được nhiều việc hơn với khả năng truy cập nhanh hơn vào những tính năng bạn hay sử dụng nhất
● Có được thông tin chi tiết có thể thực hiện hành động với các công cụ báo cáo mạnh mẽ
và biểu đồ mới
● Có được quyền truy cập vào những tính năng mới chỉ có trong trải nghiệm AdWords mới

Link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1-4CEExekFfiN49Xp6kkNUpAzFph_yyIw/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @blog.guuads.com