Tối ưu chuyển đổi Google AdWords

Link tài liệu:

Tài liệu tiếp thị lại và chuyển đổi AdWords

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3b3FseUVaSnd1aDQ/view?usp=sharing

Tài liệu theo dõi chuyển đổi AdWords – 09/08/2016

=====

NỘI DUNG:

Theo dõi chuyển đổi là gì?
– Định nghĩa
– Tại sao nên sử dụng Theo dõi chuyển đổi

Cách cài đặt theo dõi chuyển đổi
– Các bước cài đặt trong giao diện AdWords
– Một số chú ý về cài đặt code chuyển đổi

Tối ưu hoá cho Chuyển đổi
– Các chiến lược giá thầu linh hoạt sử dụng cho Chuyển Đổi

Một số câu hỏi thường gặp
– Sự khác biệt giữa chuyển đổi AdWords với Mục tiêu trong Analytics
– Bao gồm trong Chuyển đổi
– Mô hình phân bổ

https://drive.google.com/file/d/0ByfZJjdWorX3ZmpCS0RNNWR0cDQ/view?usp=sharing

MENU
Coppyright @blog.guuads.com