Tổng hợp phương pháp hạn chế click tặc AdWords

CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ CLICK ẢO

Trên AdWords Search

 • Để mặc cho Google: (Lọc click tặc không tính tiến, trả lại trong phần thanh toán)
 • Chặn ip
 • Chặn khung giờ
 • Chia nhỏ chiến dịch theo giờ
 • Sử dụng cookie: Chặn người vào time ngắn, vào nhiều lần, remarketing search: Top thấp hoặc không hiện.
 • Thiết bị
 • Nhân khẩu học: Không xác định
 • Địa lý: Khoanh bán kinh để chạy
 • Chạy từ khóa dài
 • Chạy top thấp
 • Chạy tên miền vệ tinh
 • Hiện 15p tắt 15 phút
 • Tìm số điện thoại, email đối thủ rồi nhập vào đối tượng và phủ định (Min 1000 data)
 • Chạy từ khóa kết hợp đối tượng

Trên AdWords GDN còn có thêm:

 • Loại trừ web xấu, mobile app
 • Thay đổi loại giá thầu: CPM, CPE…
 • Giới hạn tần xuất
 • Loại trừ nội dung: Trò chơi

Biểu mẫu yêu cầu điều tra click tặc:

https://support.google.com/AdWords/contact/click_quality?vid=null&vid=null

Biểu mẫu hoàn tiền:

https://support.google.com/AdWords/contact/refunds_form?hl=vi

Google lọc click tặc:

Google trả lại tiền bị click tặc:

MENU
Coppyright @blog.guuads.com