Tổng hợp tài liệu quý 2 2018

Chào các bạn, đây là 4 file tài liệu rất hiếm, chỉ có trong Cộng Đồng Google AdWords.

  • Tối Ưu Hoá AdWords Theo Mục Đích Kinh Doanh.

https://drive.google.com/file/d/1MAX83EBMhfkmQyVbhzDhQXTf0CXGiGVo/view?usp=sharing

  • Bí quyết tối ưu các dạng chiến dịch quảng cáo trên AdWords.

https://drive.google.com/file/d/1PObi0dPPnvWgJdrjgaPEdU1uOq9o0nS_/view?usp=sharing

  • Vietnam Agency Day

https://drive.google.com/file/d/1-4CEExekFfiN49Xp6kkNUpAzFph_yyIw/view?usp=sharing

  • Nâng cấp chiến lược Marketing với Giải pháp đối tượng của AdWords

https://drive.google.com/file/d/1tkKcdBoIfarvO2aoPSKsNdzNSz1MGD4r/view

MENU
Coppyright @blog.guuads.com