Update nhóm mới Cộng Đồng AdWords

Chào các bạn, nhóm chính Cộng Đồng AdWords cũ với hơn 30.000 thành viên đã không còn, nay mình tạo lại nhóm mới, các bạn tham gia nhé!

Link nhóm: “Cộng Đồng PPC”

https://www.facebook.com/groups/CongDongPPC

Nhóm mới sẽ cập nhật đầy đủ tài liệu, video, live stream…

  • Quảng cáo mua sắm – Google Shopping
  • Dynamic remarketing
  • Conversion
  • Youtube ads
  • Giao diện mới…

Thân ái và quyết thắng – Đại Hoàng –

MENU
Coppyright @blog.guuads.com