Các khoản phí AdWords trái phép

Các khoản phí AdWords xuất hiện như thế nào?

Cách mà Google tính phí AdWords xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc ngân hàng có thể khác nhau, tùy thuộc vào thẻ tín dụng mà bạn đang sử dụng. Thông thường bạn sẽ nhìn thấy những hình thức thanh toán sau.

1. Visa hoặc MasterCard

GOOGLE ADWORDS. CC@GOOGLE.COM

hoặc

GOOGLE*GOOG{10-digit AdWords Customer ID}

Hầu hết thanh toán qua Visa/Master đều liệt kê hết ID khách hàng AdWords trong dòng mục của giao dịch. Nếu bạn nhận thấy có nhiều ID khách hàng trên bảng sao kê của mình, điều này có thể hiểu bạn có nhiều tài khoản AdWords được kết hợp với hình thức thanh toán đó.

2. American Express

Trên bảng sao kê của thẻ tín dụng America Express, dòng mô tat có thể không đề cập tới ID của khách hàng AdWords nhưng nó sẽ tương tự như sau.

GOOGLE LTD. CC@GOOGLE.COM ADWORDS ADVERTING

hoặc

GOOGLE INC. CC@GOOGLE.COM ADWORDS ADVERTING

3. Tài khoản ngân hàng (ghi nợ trực tiếp)

Trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng của bạn, dòng mô tả sẽ xuất hiện theo một trong các định dạng sau đây.

Goog_

Google_

Google

GOOGLE

GOOGLE_A

GOOGLE_

ADW

Nếu bạn không có tài khoản AdWords nhưng nhìn thấy những khoản phí trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng cho Google AdWords vui lòng xem các bước sau.

– Đảm bảo rằng các khoản chi phí được tính cho Google AdWords.

– Kiểm tra với gia đình, đồng nghiệp hoặc bạn bè người có thể đã tạo tài khoản. Nếu trường hợp này xảy ra bạn hãy lấy chi tiết thông tin đăng nhập từ họ để kiểm soát tài khoản.

– Nếu bạn xác nhận rằng không có người nào mà bạn biết đã tạo tài khoảng AdWords cho bạn thì hãy nhanh chóng thông báo cho Google theo địa chỉ dưới đây.

http://support.google.com/AdWords/answer/request.py?contact_type=unauthorized_non

và bạn cũng cấp thêm các thông tin sau để việc xử lý được tốt.

+ Ngày tháng, số tiền, nguồn và đích của trang thanh toán

+ Không thay đổi, chỉnh sửa các thông tin đó.

+ Để ở định dạng: .jpg, gif, png, pdf

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com