Cách từ khóa hoạt động trong quảng cáo Google AdWords

Các từ khóa trong quảng cáo Google AdWords bạn chọn để quảng cáo được hiển thị với khách hàng của bạn. Việc chọn từ khóa chất lượng cao sẽ giúp bạn tiếp cận được đúng khách hàng tiềm năng và mang lại sự thành công của chiến dịch quảng cáo. Để làm được việc này từ khóa của bạn phải khớp hoặc tương tự với cụm từ hoặc từ khóa mà khách hàng sử dụng để tìm kiếm hoặc phải liên quan tới nội dung trang web đích.

1. Cách các từ khóa hoạt động trên tìm kiếm của Google, trang web đối tác tìm kiếm và mạng hiển thị của Google.

– Tìm kiếm của Google và các trang web đối tác tìm kiếm: Khi bạn tạo nhóm quảng cáo của mình, bạn chọn từ khóa liên quan tới thuật ngữ mọi người sử dụng khi họ tìm kiếm, bởi vậy quảng cáo của bạn tiếp cận khách hàng ngay khi họ tìm kiếm những gì mà bạn cung cấp.

– Mạng hiển thị của Google: Nếu bạn đã chọn để hiện thị trên các trang web mạng hiển thị, AdWords sử dụng từ koas để đặt quảng cáo bên cạnh nội dung phù hợp với quảng cáo. Công nghệ của Google là quét nội dung và địa chỉ web của trang web và tự động hiến thị quảng cáo có từ khóa phù hợp chặt chẽ với chủ đề hoặc địa chỉ web của trang đó.

2. Chất lượng từ khóa:

– Chọn từ khóa của bạn một cách cần thận: Bao gồm các thuật ngữ hoặc cụm từ mà khách hàng sẽ sử dụng để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đảm bảo các từ khóa của bạn có liên quan trực tiếp tới chủ đề quảng cáo và trang mà bạn đang hướng khách hàng của mình đến. Từ khóa có thể 2 hoặc 3 từ có khuynh hướng hiệu quả nhất.

– Nhóm các từ khóa tương tự: Thử nhóm các từ khóa của bạn vào các chủ đề, các chủ đề này có thể được lựa chọn cho nhóm sản phẩm, dịch vụ của bạn. Ví dụ bạn bán “nhẫn” bạn có thể tách ra làm 2 nhóm “nhẫn đính hôn” và “nhân cưới” sau đó bạn chọn từ khóa và viết mẫu quảng cáo cho từng nhó đã được tách ra.

– Chọn số lượng từ khóa phù hợp: Hầu hết các nhà quảng cáo đều cho thấy sự hữu ích của việc có từ 5 đến 20 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo.

3. Đặt giá thầu từ khóa.

– Từ khá cũng giúp xác định số tiền bạn trả. Mỗi từ khóa có một số tiền giá thầu CPC, các giá thầu này chỉ định số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả mỗi khi ai đó nhấp vào quảng cáo.

– Hệ thống AdWords đánh giá từ khóa của bạn cho mỗi đấu giá và tính Điểm chất lượng của từ khóa đó. Điểm chất lượng dựa trên hiệu suất gần đây của từ khóa và quảng cáo của bạn, mức độ liên quan của từ khóa và quảng cáo với cụm từ tìm kiếm và các yếu tố khác. Điểm chất lượng càng cao, yêu cầu giá thầu càng thấp.

4. Cải thiện tỷ lệ nhấp chuột bằng từ khóa phủ định.

Từ khóa phủ định giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không hiển thị cho các tìm kiếm có bao gồm thuật ngữ đó, điều này có thể giúp bạn giảm trừ chi phí. Từ khóa phủ định hoạt động cùng với các từ khóa thông thường để chỉ hiển thị quảng cáo cho các đối tượng bạn muốn.

Ví dụ bạn bán đồ ăn cho chó nhưng không có đồ ăn cho mèo như vậy bạn có thể thêm từ khóa “mèo” làm từ khóa phủ định.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com