Cài Đặt Nhắm Mục Tiêu Mạng Hiển Thị

Trên Mạng hiển thị, bạn có thể tiếp cận rất nhiều khách hàng, chọn các trang web hoặc trang để xuất hiện và thu hút mọi người với nhiều định dạng quảng cáo hấp dẫn khác nhau. Bằng cách chọn cài đặt cho từng nhóm quảng cáo riêng lẻ, bạn kiểm soát được nhiều hơn vị trí mà quảng cáo của bạn hiển thị.

Bạn có thể thêm một phương pháp nhắm mục tiêu, như từ khóa, hoặc nhiều phương pháp nhắm mục tiêu, như từ khóa và vị trí, vào nhóm quảng cáo của mình. Khi bạn thêm nhiều phương pháp nhắm mục tiêu, bạn sẽ thu hẹp đối tượng của mình hơn, nhưng đồng thời sẽ nhắm đúng vào đối tượng khách hàng của bạn hơn.

Ví dụ:

  • Bạn đang quảng cáo cho gian hàng giày nhập khẩu của bạn. Để nhắm mục tiêu hẹp hơn bạn chỉ cần thêm các nhóm từ khóa “giày nhập khẩu”, “giày da nhập khẩu”… vào nhóm quảng cáo của bạn.
  • Bạn cũng có thể thu hẹp đối tượng của mình hơn khi nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo của mình vào các trang web thuộc các chủ đề “Thời trang”, “giày da”…

Khi bạn thêm phương pháp nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo của mình, theo mặc định, phương pháp đó sẽ được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo dựa trên chủ đề, bạn chỉ cần thêm chủ đề vào nhóm quảng cáo và AdWords sẽ nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn dựa trên các chủ đề này.

Tuy Nhắm mục tiêu giúp bạn xác định chính xác hơn đối tượng khách hàng của bạn, nhưng đối với những lĩnh vực nhỏ, đối tượng khách hàng phần tán, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nên lựa chọn việc Nhắm mục tiêu. Điều đó có thể khiến cho quảng cáo của bạn không hiển thị

Cài đặt nhắm mục tiêu và giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo

Khi bạn thêm phương pháp nhắm mục tiêu, ví dụ: vị trí, vào nhóm quảng cáo, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn này: Mục tiêu và giá thầu (Chỉ hiển thị quảng cáo trên các vị trí này, với tùy chọn đặt giá thầu trên chúng) hoặc Thêm các vị trí này để tôi có thể đặt giá thầu trên chúng, nhưng hiển thị quảng cáo khi các phương pháp nhắm mục tiêu khác của tôi phù hợp.)

Dưới đây là thông tin thêm về từng tùy chọn:

Mục tiêu và giá thầu (Chỉ hiển thị quảng cáo trên các vị trí này, với tùy chọn đặt giá thầu trên chúng). Chọn tùy chọn này để hiển thị quảng cáo dựa trên nhắm mục tiêu cụ thể mà bạn đã thêm.

  • Cách hoạt động: Quảng cáo sẽ hiển thị dựa trên lựa chọn của bạn ở trên. Bạn cũng có thể đặt giá thầu cụ thể cho nhắm mục tiêu của mình.
  • Ví dụ: Nếu bạn nhắm mục tiêu từ khóa và vị trí, quảng cáo của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên các vị trí bạn đã chọn và chỉ trên các trang bên trong những vị trí đó nơi nội dung phù hợp với từ khóa của bạn.

Thêm các vị trí này để tôi có thể đặt giá thầu trên chúng, nhưng hiển thị quảng cáo khi các phương pháp nhắm mục tiêu khác của tôi phù hợp). Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn đặt giá thầu riêng cho một phương pháp nhắm mục tiêu.

  • Ý nghĩa: Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác của bạn, nhưng nếu bạn đặt giá thầu tùy chỉnh hoặc điều chỉnh giá thầu cho phương pháp này, thì giá thầu của bạn có thể được sử dụng khi phương pháp nhắm mục tiêu này phù hợp với một hiển thị. Nếu bạn chưa chọn ít nhất một phương pháp cho “Mục tiêu và giá thầu”, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị.
  • Tại sao lại quan trọng: Nếu lựa chọn của bạn phù hợp, chúng tôi sẽ sử dụng giá thầu của bạn và bạn sẽ kiểm soát nhiều hơn chi phí hiển thị hoặc nhấp chuột của mình.

Trong AdWords, bạn sẽ thấy tùy chọn này sau khi nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới phương pháp nhắm mục tiêu, bên cạnh cài đặt mặc định. Đối với vị trí, bạn sẽ chọn “Hiển thị quảng cáo của bạn trên tất cả các vị trí đủ điều kiện”.

Nguồn: Google Support

MENU
Coppyright @blog.guuads.com