Cài đặt xoay vòng quảng cáo Google AdWords.

Khi bạn thiết laao một chiến dịch quảng cáo, có nhiều quảng cáo của bạn, việc lựa chọn các quảng cáo được hiển thị. Bạn có thể cài đặt để hiện thị những quảng cáo mà chạy tốt và thành công một cách thường xuyên hơn. Hoặc bạn có thể cài đặt xoay vòng quảng cáo của bạn.

– Tối ưu hóa nhấp chuột: cung cấp tùy chọn những quảng cáo được mong đợi nhận được nhiều nhấp chuột nhất, dựa vào CTR trong quá khứ. Google sẽ hiển thị thường xuyên các quảng cáo khác trong nhóm quảng cáo để giúp bạn nhận được nhiều nhấp chuột và hiển thị hơn.

– Tối ưu hóa cho chuyển đổi: cung caaso tùy chọn cho những quảng cáo bạn được mong đợi nhận được nhiều chuyển đổi nhất như mua hàng và đăng ký. Nhóm quảng cáo của bạn có thế nhận được ít nhấp chuột hơn nhưng mà có khả năng nhận chuyển đổi nhiều hơn. Nếu không có đủ dữ liệu chuyển đổi để xác định quảng cáo nào có khả năng cung cấp nhiều chuyển đổi nhất, quảng cáo sẽ xoay vòng để tối ưu hóa cho nhấp chuột.

Xoay vòng đồng đều: cung cấp tùy chọn đồng đều cho tất cả các quảng cáo đang hoạt động trong nhóm quảng cáo của bạn, bất kể mỗi quảng cáo hoạt động như thế nào. Mỗi quảng cáo sẽ đủ điều kiện hiển thị với số lần bằng nhau nhưng số lần hiển thị thức tết, tần suất mỗi quảng cáo thực sự hiển thị có thể khác nhai giữa các quảng cáo dựa vào một số yếu tố. Với tùy chọn này nếu quảng cáo trong một nhóm quảng cáo không thay đổi trong 90 ngày thì xoay vòng quảng cáo trong nhóm quảng cáo này sẽ tự động bắt đầu để tối ưu hóa cho nhấp chuột hoặc chuyển đổi.

Xoay vòng vô thời hạn: Hiển thị quảng cáo theo cách tương tự với “Xoay vòng đồng đều” nhưng làm như vậ trong một khoảng thời gian không giới hạn mà không bao giờ tối ưu hóa.

* Trên tab “Quảng cáo” bạn có thể xem được thống kê % được phân phát của mỗi quảng cáo, tần suất mà mối quảng cáo đã được hiển thị có liên quan đến phần còn lại của các quảng cáo đang hoạt động trong cùng một nhóm quảng cáo.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com