Chia sẻ và quản lý các tài khoản truy cập quảng cáo Google AdWords

Trong quá trình thực hiện quảng cáo bạn có thể chia sẻ tài khoản của mình với những người khác trong doanh nghiệp, chẳng hạn như đối tác, nhân viên của bạn. Những người được bạn cấp quyền có thế giúp bạn quản lý chiến dịch của bạn, đặt ngân sách hoặc đơn giản là xem báo cáo của bạn. Tùy thuộc vào đối tượng mà bạn cung cấp cho họ các quyền khác nhau.

1. Chỉ email

– Có thể nhận thống kê báo cáo và các thông báo về tài khoản quảng cáo qua email.

– Không thể đăng nhập để truy cập vào tài khoản.

2. Truy cập chỉ đọc.

– Có thể nhận email thông báo

– Có thể xem và chạy báo cáo từ trung tâm báo cáo

– Có thể duyệt các tab “Chiến dịch”, “Cơ hội”, “Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh”

– Có thể hủy liên kết tài khoản trung tâm khách hàng.

3. Truy cập thông thường

– Có thể nhận email thông báo

– Có thể xem, chỉnh suwarm và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và chiến dịch của tài khoản.

– Không thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản hoặc thay đổi cấp truy cập của người khác.

4. Truy cập quản trị

– Có thể nhận email thông báo

– Có thể xem, chỉnh sừa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản.

– Có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản và thay đổi cấp truy cập của người khác.

– Có thể hủy lời mời từ những người dùng khác.

5. Truy cập MCC

– Có thể nhận email thông báo

– Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản.

– Có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản chỉ đọc, thông thường và thay đổi cấp truy cập của người khác.

6. Hướng dẫn thực hiện.

– Bạn chọn tab “Tài khoản của tôi/Truy cập tài khoản”.

– Tiếp sau đó bạn điền đầy đủ các thông tin: email, tên hiển thị. Và chọn cấp độ của người dùng này để cấp quyền

– Nhấp chuột “Gửi lời mời”.

– Người dùng được cấp quyền xác nhận trong email gửi yêu cầu đến.

Chia sẻ và quản lý các tài khoản truy cập quảng cáo Google AdWords

 

 

 

MENU
Coppyright @blog.guuads.com