Cơ Bản Mạng Tìm Kiếm Của Google

Mạng tìm kiếm của Google là nhóm các trang web liên quan đến tìm kiếm nơi quảng cáo AdWords của bạn có thể xuất hiện, bao gồm các trang web tìm kiếm của Google như Google Search, Google Maps, Google Image, Google mua sắm… và trang web đối tác tìm kiếm hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo, được gọi là đối tác tìm kiếm. Quảng cáo phù hợp với các trang kết quả tìm kiếm dựa trên cụm từ được sử dụng để tìm kiếm. Hiển thị ở một vài chỗ, có các mô tả bên dưới, các câu quảng cáo chính là định dạng được sử dụng trên Mạng tìm kiếm của Google.

Quảng cáo xuất hiện như thế nào?

Khi bạn dùng mạng tìm kiếm cho chiến dịch marketing của mình, bạn sử dụng các chiến dịch AdWords và nhắm mục tiêu đến khách hàng tìm kiếm bằng công cụ Google Search. Bạn tạo ra các nhóm quảng cáo, mẫu quảng cáo và lựa chọn từ khóa cho nhóm quảng cáo đó, khi người dùng tìm kiếm, quảng cáo sẽ xuất hiện trên mạng tìm kiếm của Google dựa trên các từ khóa mà bạn chọn.

  • Trên trang của Google: Quảng cáo có thế xuất hiện trong 3 kết quả trên cùng, bên tay phải học ở bên dưới của trang kết quả tìm kiếm trên Google Search, Google Shopping, Google Maps…
  • Trên các trang thuộc mạng tìm kiếm của Google: quảng cáo có thể xuất hiện bên phải hoặc bên trên các kết quả tìm kiếm trên các trang đối tác tìm kiếm của Google

Để quảng cáo của bạn hiển thị trên tất cả các trang Web thuộc mạng hiển thị thì trong phần cái đặt chiến dịch quảng cáo bạn vào phần “Mạng” và chọn cho quảng cáo của bạn hiển thị trên cả các trang đối tác tìm kiếm của Google bằng cách tích chọn phần “Bao gồm đối tác tìm kiếm”

Sự khác nhau giữa kết quả tìm kiếm và quảng cáo AdWords

Khi mọi người có nhu cầu về một thứ gì đó, họ tìm trên Google những thứ họ muốn và sẽ tìm thấy 2 loại kết quả trả về: kết quả tìm kiếm và quảng cáo AdWords. Kết quả tìm kiếm xuất hiện dưới dạng các liên kết đến các website trên trang kết quả tìm kiếm và không phải là một phần của quảng cáo. Quảng cáo AdWords xuất hiện trong khu vực riêng được gắn nhãn “Quảng cáo”. Những quảng cáo này xuất hiện dọc theo bên phải, bên trên hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm miễn phí.

Nguồn tham khảo:  Google Support

MENU
Coppyright @blog.guuads.com