Email đáng ngờ được cho là gửi từ AdWords

Trong quá trình thực hiện quảng cáo Google AdWords đôi khi có những email thông báo cho bạn về những chính sách mới hoặc những thay đổi về quảng cáo của bạn. Tuy nhiên cũng theo đó mà những hacker lợi dụng để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng hoặc lấy cắp các thông tin quan trọng của bạn. Điều này là vô cũng nguy hiểm vậy làm sao để biết được những email đáng ngờ được cho là gửi từ AdWords.

Google AdWords sẽ không bảo giờ gửi những email yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc nhưng thông tin nhạy cảm liên quan tới thông tin thẻ tín dụng, thông tin đăng nhập … Nếu bạn nhận được những email yêu cầu kiểu như trên rất có thể bạn đã nhận được email lừa đảo.

Chúng tôi chia sẻ 3 cách để kiểm tra xem email có đến từ Google hay không?

1. Kiểm tra tiêu đề thư.

Bạn có thể kiểm tra tiêu đề email để tìm hiều chi tiết về nới emai đó bắt nguồn, nếu Google gửi cho bạn thì trong địa chỉ gửi phải có “@google.com” và đường dẫn nhận thư trả lời cũng phải có “@google.com”.

2 Kiểm tra liên kết trỏ đến

Trước khi nhấp bất kỳ liên kết nào trong email bạn luôn phải cẩn thận. Tốt nhất bạn nên sao chép địa chỉ liên kết hoặc sao chép vị trí liên kết, sau đó gián nọi dung bạn đã sao chép vào trình duyệt đêt kiểm tra xem thông tin trong đó nói gì. Nếu liên kết đó không đưa bạn tới trang trên google.com thì email mà bạn nhận được là “đáng ngờ” và không phải của Google.

3 Xác nhận rằng liên kết “https” trở đến các trang “https”

Nếu liên kết trong email bắt đầu bằng “https” thì hãy đảm bảo rằng khi kết thúc trang  thực tét bà bạn kết thúc cũng bằng “https”. “Https” chứng minh rằng bạn đang truy cập một trang web có độ an toàn cao. Bất kỳ một trang nào yêu cầu mật khẩu, thông tin thanh toán cũng phải luôn có “https” trong địa chỉ liên kết đó.

4. Bạn phải làm gì nếu nhận được email lừa đảo

Nếu bạn nghĩ mình nhận được email lừa đảo, nó cố gắng để lấy được mật khẩu, số thẻ tín dụng của bạn hoặc những thông tin bí mật của bạn thì việc đầu tiên bạn làm là không trả lời bằng email đó. Thay vào đó bạn hãy báo cáo với Google theo liên kết này để biết có thực sự Google gửi email này không?

MENU
Coppyright @blog.guuads.com