Giá Mỗi Chuyển Đổi (CPA)

Nếu tối đa hóa Chuyển đổi khách hàng (Conversion) là mục tiêu hàng đầu của bạn, Trình tối ưu hóa chuyển đổi của AdWords có thể giúp bạn. Để bật tính năng này, bạn sẽ cần cho Goolge biết bạn muốn giá mỗi chuyển đổi là bao nhiêu bằng cách xác định Giá mỗi chuyển đổi (CPA) tối đa hoặc CPA mục tiêu cho mỗi nhóm quảng cáo. Sau đó, Trình tối ưu hóa chuyển đổi có thể thực hiện công việc tìm kiếm cho bạn nhiều chuyển đổi nhất có thể cho ngân sách của mình.

Khi sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi, bạn có thể xác định Giá thầu CPA tối đa hoặc Giá thầu CPA mục tiêu cho mỗi nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Giá thầu CPA tối đa là số tiền nhiều nhất mà bạn sẵn sàng trả cho mỗi chuyển đổi, chẳng hạn như một lần mua hàng hoặc đăng ký. Khi bạn sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi, hầu hết các giá thầu của bạn sẽ dưới bất kỳ mức tối đa nào mà bạn đặt. Giá thầu CPA mục tiêu là số tiền trung bình mà bạn muốn thanh toán cho một chuyển đổi. Một số giá thầu sẽ cao hơn giá thầu mục tiêu này và một số sẽ thấp hơn, nhưng nói chung, giá mỗi chuyển đổi trung bình sẽ bằng CPA mục tiêu mà bạn đặt.

Lưu ý quan trọng

CPA thực tế của bạn tùy thuộc vào các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Google như các thay đổi cho trang web và quảng cáo của bạn hoặc các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như cạnh tranh tăng. Do đó, có khả năng CPA thực tế của bạn có thể vượt quá Giá thầu CPA tối đa hoặc Giá thầu CPA mục tiêu mà bạn xác định. Trình tối ưu hóa chuyển đổi sử dụng dữ liệu chuyển đổi lịch sử để dự đoán khả năng chuyển đổi của quảng cáo của bạn. Nếu tỷ lệ chuyển đổi thực tế của bạn trở nên thấp hơn tỷ lệ chuyển đổi được dự đoán, thì CPA thực tế của bạn có thể vượt quá Giá thầu CPA tối đa hoặc Giá thầu CPA mục tiêu của bạn.

Hơn nữa, do hệ thống được thiết kế để điều chỉnh trong một khoảng thời gian dài, khả năng CPA thực tế của bạn vượt quá giá thầu CPA của bạn giảm khoảng thời gian sử dụng đặt giá thầu CPA của bạn.

Giá thầu CPA được đề nghị

Trình tối ưu hóa chuyển đổi có thể cung cấp cho bạn Giá thầu CPA tối đa hoặc Giá thầu CPA mục tiêu được đề nghị, tùy vào cách bạn muốn cấu trúc đặt giá thầu của mình. Hoặc lựa chọn sẽ giúp giữ cho chi phí của bạn ổn định khi thay đổi từ chế độ đặt giá thầu khác sang Trình tối ưu hóa chuyển đổi. Giá thầu CPA tối đa được đề nghị của bạn trực tiếp dựa trên giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) hiện tại và tỷ lệ chuyển đổi của bạn theo thời gian. Giá thầu CPA mục tiêu được đề nghị của bạn dựa trên CPA trung bình mà chiến dịch của bạn đã trả trong 30 ngày qua. Nếu chiến dịch của bạn chưa tích lũy đủ 30 ngày của dữ liệu theo dõi chuyển đổi, thì Giá thầu CPA mục tiêu được đề nghị sẽ được tính bằng CPA trung bình cho các ngày mà dữ liệu tồn tại.

Nếu bạn đặt Giá thầu CPA tối đa hoặc CPA mục tiêu thành số tiền đề nghị, bạn sẽ thấy nhiều chuyển đổi hơn mà không có nhiều thay đổi đối với CPA trung bình hiện tại của bạn. Nếu bạn đặt giá thầu thấp hơn số tiền đề nghị, bạn có thể trả ít hơn cho mỗi chuyển đổi, nhưng cũng sẽ nhận được ít lưu lượng truy cập vào quảng cáo và ít chuyển đổi hơn.
Khi bạn bắt đầu sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi, tốt nhất là bắt đầu với giá thầu được đề nghị, sau đó, theo dõi hiệu suất của bạn và điều chỉnh nếu cần. Nếu giá trung bình của bạn ở mức có thể chấp nhận được, thì bạn có thể tăng giá thầu CPA tối đa của mình để nhận được nhiều chuyển đổi hơn. Nếu chi phí của bạn cao hơn mức mong muốn, thì bạn có thể hạ giá thầu để có thể giảm CPA trung bình và số lượng chuyển đổi.

Làm cách nào Google xác định Giá thầu CPA tối đa được đề nghị của bạn

Giá thầu CPA tối đa được đề nghị của bạn trực tiếp dựa trên giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) hiện tại và tỷ lệ chuyển đổi của bạn theo thời gian.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com