Giá Trị Của Quảng Cáo Hiển Thị Trên Mạng Hiển Thị Của Google

Mạng hiển thị của Google được hàng ngàn nhà quảng cáo sử dụng để tiếp cận người dùng qua hàng trăm ngàn website và ứng dụng trên các hạng mục nhà xuất bản, từ các trang lớn, nổi tiếng đến các trang có các đối tượng phù hợp. Nói một cách đơn giản là Mạng hiển thị của Google sẽ sắp đặt quảng cáo hiển thị của bạn dựa vào những nội dung và có đối tượng liên quan từ hàng ngàn website.

Google đã đưa ra các công cụ tốt nhất giúp những người làm marketing lên kế hoạch, nhắm mục tiêu, đo lường hiệu quả…

Quy mô rộng: Với phạm vị bao phủ toàn cầu, quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận nhiều hơn tới những đối tượng khách hàng mục tiêu quả bạn, trên nhiều nơi khác nhau và thường xuyên hơn. Mạng hiển thị của Google bao gồm hàng trăm website lơn và hàng trăm ngàn website nhỏ.

Hiệu suất đo lường được và kết quả được tối ưu hóa: Mạng hiển thị cung cấp được hiệu xuất có thể đo đếm cho cả 2 mục đích là khách hàng hiển thị trực tiếp và làm thương hiệu; tối ưu hóa kế quả chiến dịch quảng cáo. Chẳng hạn, nghiên cứu của Google chỉ ra rằng khi các nhà quảng cáo sử dụng đồng thời Mạng hiển thị và Tìm kiếm, trung bình nhà quảng cáo chỉ mất 2% cho Giá mỗi chuyển đổi (CPA) (xem thêm) so với chi phí đó trong quảng cáo Tìm kiếm. Lượng chuyển đổi khách hàng (Conversion) đến từ Mạng hiển thị của Google cũng chiếm 20% tổng Conversion của một nhà quảng cáo trung bình.

Cỗ máy phân tích ngữ cảnh: Chìa khóa mang đến sự thành công của Google đó là khả năng khai thác sức mạnh của cỗ máy phân tích ngữ cảnh tốt nhất hành tình đưa quảng cáo lên dựa vào nội dung có liên quan nhất đến website đó. Điều này giúp bạn tìm và hiển thị quảng cáo với những đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn. Các nghiên cứu cho thấy răng việc khách hàng nhớ được thương hiệu của nhà quảng cáo khi đã nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh tăng hơn rất nhiều so với những quảng cáo không theo ngữ cảnh.

Tùy chỉnh mạng hiển thị thông qua công cụ Nhắm mục tiêu hiệu quả: Việc nhắm mục tiêu ngữ cảnh theo từ khóa đi kèm với các công nghệ nhắm mục tiêu hiện có trên Mạng hiển thị của Google: Nhắm mục tiêu theo vị trí, nhắm mục tiêu theo đối tượng, cho phép bạn xây dựng và nhắm mục tiêu tới mạng mà bạn tùy chỉnh, và tìm kiếm và kết nối đến đối tượng khách hàng hiệu quả hơn, thường xuyên hơn

Với mô hình tính giá linh hoạt (CPM, CPC, CPA) cũng như các định dạng Hiển thị Quảng cáo phổ biến và rõ ràng nhất về hiệu suất, Mạng Hiển thị của Google hàng ngày mang đến kết quả cho hàng ngàn nhà quảng cáo trên toàn thế giới.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com