Lưu lượng truy cập không hợp lệ

Lưu lượng truy cập không hợp lệ đề cập tới vấn đề nhấp chuột và hiển thị của quảng cáo Google AdWords mà bạn đang băn khoăn, nghi ngờ đó không phải từ phía khách hàng, những click gian lận từ một phần mềm tự động hoặc ai đó click đúp vào quảng cáo của bạn. Google sẽ thống kê được điều đó và không tính phí những click như vây.

Các loại lưu lượng truy cập không hợp lệ.

– Các nhấp chuột tình cờ không có giá trị. Ví dụ như nhấp chuột thứ 2 của nhấp chuột đôi.

– Nhấp chuột thủ công nhằm mục đích tăng chi phí quảng cáo của đối thủ.

– Các nhấp chuột thủ công nhằm tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu trang web đang lưu trữ quảng cáo của bạn.

– Các nhấp chuột và hiển thị bằng công cụ tự động, robot hoặc các phần mềm đánh lừa khác.

Các hiển thị nhắm mục đích giả mạo tỷ lệ nhấp (CTR) của nhà quảng cáo.

Google làm gì để bảo vệ bạn khỏi các lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Goog xem xét nhiều điểm dữ liệu cho từng nhấp chuột: địa chỉ IP, thời gian nhấp chuột, bất kỳ nhấp chuột trung lặp nào và nhiều dạng nhấp chuột khác. Sau đó hệ thống tự phân tích các yếu tố thu thập được đó để cô lập và lọc ra các nhấp chuột không hợp lệ trước khi chúng hiển thị trong tài khoản quảng cáo của bạn.

Google xử lý các lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Khi hệ thống của Google phát hiện những nhấp chuột không hợp lệ trên quảng của bạn, Google sẽ tự động lọc những nhấp chuột này ra khỏi báo cáo của bạn và không tính phí những nhấp chuột đó.

Bạn có thể xem những nhấp chuột không hợp lệ ngay trên tài khoản quảng cáo của bạn bằng nhưng thao tác như sau:

– Nhấp vào tab “Chiến dịch

– Nhấp vào “Cột” sau đó vào “Tùy chỉnh cột

– Nhấp vào “Hiệu suất” sau đó nhấp “Thêm” các tùy chọn sau

+ Nhấp chuột không hợp lệ: Xem số nhấp chuột không hợp lệ trong một khoảng thời gian được lựa chọn để thống kê.

+ Tủy lệ nhấp chuột không hợp lệ: Xem phần trăm dố nhấp chuột không hợp lệ được lọc ra trong một thời gian đã chọn.

– Nhấp “Áp dụng

MENU
Coppyright @blog.guuads.com