Lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách hàng ngày của quảng cáo Google AdWords

Bạn đặt ngân sách tối đa cho một ngày thực hiện quảng cáo, tuy nhiên sau cuối ngày bạn kiểm tra lại thấy con số đó vượt cao hơn với con số mà bạn đặt. Bạn đang băn khoăn không biết vấn đề này như thế nào. Chúng tôi chia sẻ lý do chi phí có thể vượt qua ngân sách hàng ngày của quảng cáo.

AdWords giuso bạn tối đa lợi tức đầu tư (ROI) bằng cách xem những ngày có lưu lượng truy cập tìm kiếm cao hơn và sau đó hiển thì quảng cáo của bạn thường xuyên hơn vào những ngày đó. Khi điều này xảy ra tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể nhiều hơn tối đa 20% so với ngân sách bạn đặt tối đa trong ngày. Với cách như thế này ngân sách tối ta của bạn là 120% đẻ có thể hiển thị quảng cáo của bạn vào các ngày nhất định trong tuần hoặc vào thời điểm nhất định trong tháng dựa trên dao động trong lưu lượng truy cập, nhưng không nhiều hơn số tiền bạn chi tiêu trong mối tháng.

Lượng truy cập tìm kiếm dao dộng bởi các lý do sau.

– Cho dù đó là ngày cuối tuần hay ngày trong tuần.

– Tính thời vụ và ngày lễ

– Sự kiện chính chị văn hóa.

Việc giám ngân sách hàng ngày của bạn trong các ngày khác trong tháng giúp chiến dịch quảng cáo của bạn tiếp cận nhiều hơn với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên trong trường hợp ngân sách vượt quá 120% bạn vẫn bị tính phí cho 20% vượt quá lên.

Giới hạn tính phí hàng tháng.

Mặc dù chi phí chiến dịch của bạn có thể trên ngân sách hàng ngày 20% vào một ngày nhất định bất kỳ, Google AdWords sẽ sử dụng giới hạn tính phí hàng tháng. Ví dụ bạn đặt ngân sách là 3 triệu cho 1 tháng quảng cáo chia đều cho 30 ngày, có thể những ngày đầu quảng cáo của bạn hết 120.000/ngày, Google sẽ điều chỉnh để quảng cáo của bạn được duy trì trong suốt 30 ngày chạy quảng cáo, đảm bảo sự ổn định nhất đối với quảng cáo.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com