Nhắm mục tiêu vị trí địa lý quảng cáo

Nhắm mục tiêu vị trí địa lý quảng cáo cho phép bạn lựa chọn những khu vực địa lý bạn muốn hướng tới. Việc nhắm mục tiêu vị trí địa lý quảng cáo giúp bạn hướng đúng đến khách hàng tiềm năng.

1. Nhắm mục tiêu toàn bộ quốc gia.

– Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo Google AdWords trên toàn bộ quốc gia nếu như công ty của bạn có khả năng phục vụ hoặc giao sản phẩm trên toàn quốc gia.

– Ví dụ: Bạn chuyên cung cấp dịch vụ vé máy bay, bạn có thể phục vụ được tất cả các khách hàng trên quốc gia, như thế bạn sẽ hướng mục tiêu địa lý của quảng cáo trên toàn bộ quốc gia.

2. Nhắm mục tiêu một khu vực địa lý.

– Doanh nghiệp của bạn chưa thể phục vụ được trên toàn bộ một quốc gia hoặc bạn muốn tập trung dành quảng cáo cho một khu vực nào đó, việc này bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được trên hệ thống quảng cáo Google AdWords.

– Ví dụ bạn có cửa hàng bán bánh ở Hà Nội và bạn chỉ cung cấp được cho khách hàng tại Hà Nội như thế bạn chọn mục tiêu hướng đến là khu vực Hà Nội. Những người khác tìm kiếm ngoài khu vực Hà Nội họ sẽ không thấy được quảng cáo của bạn

3. Nhắm mục tiêu bán kính xung quanh một vị trí địa lý.

– Bạn đang quản lý kênh phân phối sản phẩm dựa trên lưu lượng truy cập, khi đó nhắm mục tiêu theo bán kính là lựa chọn tối ưu cho bạn nhất. Bạn có thể đem lại cho khác hàng chất lượng phục vụ tốt nhất tại khu vực bán kính mà bạn đã chọn.

– Ví dụ: Bạn đang quản lý một rạp chiếu phim, khách hàng mà bạn muốn tiếp cận chỉ trong khu vực 5km tính tâm từ địa chỉ của bạn. Vì thường khách hàng quan tâm tới dịch vụ mà bạn đang cung cấp sẽ không muốn đi qua xa để được sử dụng dịch vụ này.

 4. Nhắm muc tiêu cho nhiều vị trí địa lý.

– Bạn có hệ thống cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong nhiều khu vực địa lý mà không phải là toàn lãnh thổ, việc bạn muốn hướng đến những khu vực này với mong muốn tiếp cận được nhiều khách hàng mục tiêu và đáp ứng được nhu cầu của họ. Bạn thêm các khu vực địa lý vào trong chiến dịch quảng cáo Google AdWords của bạn.

– Ví dụ: Bạn đang cung cấp sản phẩm thời trang cho các thành phố lớn tập trung tại: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam-Đà Nẵng, Hải Phòng.

Việc lựa chọn khu vực hiển thị có tác động rất nhiều tới  hiệu quả của quảng cáo Google Adowrds, nó giúp bạn tiếp cận được với khách hàng mục tiêu đúng nhất.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com