Quảng cáo Google AdWords – Điểm chất lượng từ khóa

Trong quảng cáo Google AdWords điểm chất lượng từ khóa là ước tính mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa với trang đích với người xem quảng cáo. Điểm chất lượng của từ khóa cao chứng tỏ hệ thống của bạn được tối ưu tốt và việc bạn lựa chọn từ khóa quảng cáo và viết mẫu quảng cáo tốt, đây là được Google đánh giá rất cao trong quá trình quảng cáo. Để thực hiện được việc này chúng tôi cung cấp cho bạn một vài thông tin về điểm chất lượng từ khóa.

1. Điểm chất lượng từ khóa trong quảng cáo Google

  •  Tỷ lệ nhấp chuột trong quá khứ về từ khóa của bạn(CTR): Tần suất của từ khóa đó đã dẫn đến khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo.
  •  CTR trong quá khứ của Url hiển thị: Tần xuất số click vào trong url hiển thị của bạn.
  •  Lịch sử tài khoản của bạn: CTR tổng thể tất cả các quảng cáo và từ khóa quảng cáo của bạn.
  •  Chất lượng trang đích của bạn: Trang có nội dung dễ hiểu, dễ điều hướng
  •  Mức độ liên quan của từ khóa và mẫu quảng cáo: Từ khóa có liên quan tới mẫu quảng cáo của bạn như thế nào
  •  Hiệu suất địa lý: Tài khoản của bạn đã thành công như thế nào tại khu vực địa lý bạn muốn hướng tới.
  •  Hiệu suất quảng cáo của bạn trên trang web của bạn: Quảng cáo của bạn đang chạy tốt trên website này và chạy tương tự với website khác (trường hợp này áp dụng khi bạn chạy quảng cáo hiển thị)
  • Thiết bị nhắm mục tiêu của bạn: Thông thường bạn hay chọn nhắm tới thiết bị mục tiêu là máy tính tuy nhiên một số trường hợp bạn cũng thực hiện trên các thiết bị mobile và điều này cũng ảnh hưởng tới điểm chất lượng của từ khóa quảng cáo.

2. Điểm chất lượng từ khóa ảnh hưởng như thế nào đến kết quả quảng cáo của bạn.

  • Khả năng đủ điều kiện cho việc đấu giá quảng cáo của bạn: Điểm chất lượng cao sẽ giúp từ khóa tham gia đấu giá nhanh hơn
  • Giá mỗi nhấp chuột cho từ khóa của bạn (CPC): Điểm chất lượng của từ khóa cao sẽ giúp giá cho mỗi nhấp chuột giảm hơn. Điều này có nghĩa là khi từ khóa bạn chọn có điểm chất lượng cao thì chi phí bạn trả cho Google/1click sẽ thấp hơn.
  • Ước tính giá thầu trang đầu tiên: Điểm chất lượng từ khóa cao dẫn tới việc ước tính giá thầu trang đầu tiên thấp hơn, điều này nghĩa là quảng cáo của bạn xuất hiện dễ dàng ở vị trí cao hơn trên trang tìm kiếm .
  • Ước tính giá thầu đầu trang: Điểm chất lượng cao hơn sẽ dẫn tới giá thầu trang đầu thấp hơn, điều này nghĩa là với điểm chất lượng từ khóa quảng cáo của bạn cao hơn thì cơ hội để mẫu quảng cáo của bạn xuất hiện trên đầu trang tìm kiếm cao hơn.
  • Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng của từ khóa cao sẽ dẫn tới vị trí hiển thị của quảng cáo cao hơn, điều này chứng tỏ rằng vị trí hiển thị quảng cáo của bạn phụ thuộc vào 1 yếu tố đó là điểm chất lượng từ khóa.
MENU
Coppyright @blog.guuads.com