Quảng cáo Google AdWords – Đo lường truy cập trang web

– Đo lương truy cập trang web với quảng cáo google là rất quan trọng với việc bạn muốn có được số lượng người truy cập website của bạn. Bạn bắt đầu phải tạo những quảng cáo cho các từ khóa có chất lượng và mạnh để thực hiện công việc này để hấp dẫn khách hàng và sau đó tất nhiên bạn phải có một kế hoạch theo dõi nó đề việc bạn thực hiện được tốt hơn.

– Bạn sẽ hỏi tại sao phải thực hiện việc này? Vì lý do đơn giản là khách hàng tìm tới bạn thông qua những từ khóa đó và muốn tìm được thông tin như họ muốn và bạn phải biết được cái đó. Đừng để xảy ra tình trang họ vào đó và không biết là sẽ làm gì, đi đâu với cái web của bạn. Đưa quảng cáo kết nối chặt chẽ với từ khóa sẽ hướng tới được khách hàng mục tiêu và thu hút được khách hàng click vào quảng cáo của bạn.

1. Đo lường truy cập trang web bằng đo CTR và số nhấp chuột

Hai số liệu này sẽ cho bạn biết có bao nhiêu người thấy được quảng cáo của bạn và độ hấp dẫn quảng cáo của bạn. Tỷ lệ CTR sẽ được tính là số click quảng cáo chia cho số lần hiển thị. Thông thường với mạng tìm kiếm thì tỷ lệ này từ 1% trở lên là tốt. Bạn cũng có thể đo được riêng lẻ tỷ lệ này của các từ khóa để đánh giá từ khóa nào đang tốt, mẫu quảng cáo nào đang được nhiều người click nhất.

2.Đo lường truy cập trang web bằng việc đo hiệu suất từ khóa

  • Cập nhật danh sách các từ khóa thường xuyên:  tạm dừng hoặc xóa các từ khóa không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả (CTR đưới 1 hoặc điểm chất lượng từ khó thấp). Thêm các từ khóa thay thế để thu được nhiều click nhất.
  • Sử dụng đối sánh mở rộng từ khóa: với mỗi tùy chọn bạn lại có được số hiển thị và click cao hơn khi người dùng tìm kiếm, trong một vài trường hợp việc thực hiện như thế này có thể làm thay đổi điểm chất lượng của từ khóa. Vị trí của quảng cáo cũng cao hơn lên và CTR của bạn sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt.
  • Xem toàn bộ về chất lượng từ khóa: bạn hãy thực hiện trỏ vào dấu này Quảng cáo Google AdWords – Đo lường truy cập trang web để xem thông tin trạng thái của quảng cáo, có 2 dạng là đã được hiển thị và không được hiển thị, ngoài ra bạn cũng theo dõi được ngay điểm chất lượng của từ khóa này, thông thường với điểm chất lượng từ 5 trở lên là tốt
Quảng cáo Google AdWords – Đo lường truy cập trang web
Xem thông tin đo lường từ khóa quảng cáo Google AdWords
  • Cụm từ tìm kiếm: Khi bạn để dạng từ khóa đối sánh rộng có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện với những cụm từ có nội dung liên quan hoặc tương tự. Vì thế để tốt hơn bạn hãy kiếm tra nhưng cụm từ khóa không đúng với chiến dịch bạn muốn và để chúng ở nhóm từ khóa phủ định

MENU
Coppyright @blog.guuads.com