Quảng cáo Google AdWords – Tỷ lệ chuyển đổi thấp

Tỷ lệ chuyển đổi trong quảng cáo Google AdWords là điều vô cùng quan trọng, nó đánh giá hiệu quả của cả chiến dịch quảng cáo của bạn. Tỷ lệ chuyển đổi thấp không phải lúc nào cũng là bạn nhận được lưu lượng truy cập không hợp lệ. Một số yếu tố khác có thể dẫn tới mức lưu lượng truy cập cao nhưng doanh số bán hàng tương đối thấp. Dưới đây là một số nguyên nhân và giải pháp phổ biến cho tỷ lệ chuyển đổi thấp.

Các thay đổi về điều kiện của thị trường, hành vi của người dùng và nội dung của website: những điều này có thể ảnh hưởng tới hiệu suất chiến dịch quảng cáo của bạn. Vậy bạn phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ ROI (Return On Investment) cho từng từ khóa và quảng cáo, đồng thời điều chỉnh giá thầu theo ngân sách phù hợp của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chuyện đổi trong quảng cáo Google AdWords

Các trang web không có điều hướng: điều này có thể làm mất khách hàng tiềm năng. Bạn cần phải đánh giá lại bố cục xây dựng website làm sao để việc tương tác, thực hiện trên web của bạn cho khách hàng là tốt nhất, họ tìm được những thông tin họ cần nhanh nhất. Nếu như việc xử lý điều hướng trên web của bạn chưa tốt bạn cần thực hiện ngay để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

Từ khóa và văn bản quảng cáo của bạn có thể chưa đủ cụ thể: Nếu bạn sử dụng từ khóa quảng cáo và văn bản quảng cáo quá chung chung thì người nào đó vào trong web của bạn chỉ với hi vọng tìm được thông tin họ cần chứ chưa là khách hàng tiềm năng thực sự. Các từ khóa và văn bản quảng cáo được nhắm mục tiêu cao sẽ giúp quảng cáo của bạn hiển thị cho khách hàng quan tâm tới sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Chiến dịch quảng cáo của bạn có thế không được tối ưu hóa cho mạng hiển thị: Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia vào mạng hiển thì nhưng không được tối ưu hóa thì quảng cáo của bạn có thế xuât hiện trên trang web mạng hiện thị không có liên quan tới sác sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Khách hàng truy cập có nhiều khả năng mua hàng trên web của bạn nếu quảng cáo của bạn liên quan đến các trang web mà họ hiện đang duyệt. Để có kết quảng tốt nhất điều quan trọng là mỗi nhóm quảng cáo của bạn phải chưa một danh sách từ khóa ngắn, cụ thể tập trung vào một sản phẩm hoặc một dịc vụ.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com