Quảng cáo Google – Tránh ngân sách ngày bị cạn

Bạn có một ngân sách hạn chế, bạn muốn tận dụng tối đa chi phí mà bạn bỏ ra cho chiến dịch quảng cáo của mình. Thay vì việc bạn ngừng quảng cáo đó lại và bỏ lỡ nhấp chuột đồng nghĩa với việc bị bỏ xót khách hàng muốn tìm đến với sản phẩm dịch vụ của bạn. Hãy tham khảo một vài kinh nghiệm sau để có quảng cáo Google của bạn không bị cạn ngân sách ngày.

1. Giảm giá thầu trong các chiến dich “bị giới hạn ngân sách”

Mặc dù cảm nhận trực giác của việc giảm nhé giá thầu trong các chiến dịch “bị giới hạn ngân sách” có khả năng giúp bạn kiếm được nhiều nhấp chuột hơn. Giảm giá thầu cho các chiến dịch bị ràng buộc ngân sách có thế làm giảm số tiền trung bình bạn phải trả khi ai đó click vào quảng cáo của bạn, có khả năng quảng cáo của bạn kéo dài hơn và nhiều nhấp chuột hơn. Tuy nhiên giảm giá thầu quá nhiều có thể dẫn đến ít nhấp chuột hơn nếu giá thầu của bạn không còn cạnh tranh nữa. Nếu bạn chọn giảm giá thầu hãy kiểm tra các chiến dịch vài ngày sau đó để đảm bảo rằng bạn không giảm giá thầu của mình quá nhiều.

2. Cho phép AdWords tự động đặt giá thầu.

Giải pháp thay thế cho việc giảm giá thầu của bạn là đặt việc đấu giá một cách tự đồng, bạn chỉ cần hạn chế giá thầu tối đa cho mội nhấp chuột. Tuy nhiên bạn chỉ có thể sử dụng đặt giá thầu tự động cho 2 loại chiến dịch sau:

– Chỉ mạng tìm kiếm – Quảng cáo danh sách sản phẩm, dịch vụ

– Chỉ mạng hiển thị – Ứng dụng trên điện thoại.

3. Thay đổi cách phân phối chạy quảng cáo.

Khi bạn chọn “Phân phối nhanh” làm cách phân phối của chiến dịch, cách này có khả năng sử dụng hết ngân sách hàng ngày của chiến dịch sớm trong ngày bằng cách hiển thị quảng cáo của bạn nhanh hơn cho đến khi đạ đến ngân sách sách của bạn. “Phân phối bình thường” hiển thị quảng cáo của bạn đồng đều theo thời gian, trải rộng phân phối quảng cáo của bạn suốt cả ngày để ngân sách của bạn không bị cạn ngay trong buổi sáng.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com