Sử dụng chèn từ khóa trong quảng cáo Google AdWords

Chèn từ khóa cho phép bạn tự động cập nhật văn bản quảng cáo của mình với những từ khóa được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo. Chèn từ khóa có thể giúp bạn làm cho quảng cáo của bạn có liên quan hơn đến khách hàng tiềm năng, trong khi giúp bạn tạo quảng cáo duy nhất dễ dàng hơn cho số lượng từ khóa.

Để sử dụng chèn từ khóa bạn chỉ cần thêm một đoạn mã vào văn bản quảng cáo của mình. Sau đó mỗi khi quảng cáo của bạn hiển thị Google sẽ tự động thay thế bằng mã từ khóa đã kích hoạt quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng chèn từ khóa với bất kỳ quảng cáo nào dựa trên văn bản nào bao gồm quảng cáo văn bản chuẩn, quảng cáo với tiện ích mở rộng vị trí hoặc quảng cáo trên thiết bị di động. Chèn từ khóa hoạt động cho chiến dịch chỉ nhăm mục tiêu cho mạng tìm kiếm, Mạng tìm kiếm và mạng hiển thị hoặc chỉ mạng hiển thị.

Chèn từ khóa trong quảng cáo Google AdWords

Một số điểm chú ý khi sử dụng chèn từ khóa:

– Vì băn bản quảng cáo của bạn được cập nhật động với từ khóa từ tài khoản của bạn, đảm bảo rằng tất cả các từ khóa có ý nghĩa được chèn vào văn bản quảng cáo của bạn.

– Đảm bảo URL đích và trang đích của bạn có liên quan đến bất kỳ biến thể tiềm năng nào của quảng cáo của bạn. Bằng cách đó khách hàng được chuyển hướng đến một trang trên trang web của bạn có liên quan đến quảng cóa mà họ đã nhấp

MENU
Coppyright @blog.guuads.com