Sử dụng công cụ từ khóa trong quảng cáo Google (Google Keywords Tool)

Sử dụng công cụ từ khóa giúp bạn có ý tưởng thực hiện chọn các từ khóa cho chiến dịch quảng cáo google AdWords của bạn được tốt hơn.

 •  Sử dụng Công cụ từ khóa để tìm ý tưởng từ khóa, ước tính lưu lượng truy cập cho các từ khóa hiện tại và từ khóa mới, đồng thời xác định những cụm từ không có liên quan để sử dụng dưới dạng từ khóa phủ định.
 • Tìm ý tưởng từ khóa dựa trên từ khóa cụ thể, địa chỉ web hoặc danh mục từ khóa. Nếu bạn thích bất kỳ từ khóa nào bạn nhận được, hãy thêm chúng trực tiếp vào các nhóm quảng cáo của mình.
 • Để bắt đầu sử dụng công cụ này, hãy nhấp vào tab “Công cụ và phân tích” và chọn Công cụ từ khóa từ trình đơn vị

Tại sao lại sử dụng công cụ từ khóa trong quảng cáo Google AdWords.

 • Tạo các nhóm quảng cáo mới: nhận ý tưởng quảng cáo theo chủ đề có liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của bạn. Ví dụ bạn tìm kiếm xe đạp điện Nhật cho nhóm quảng cáo “Xe đạp điện Nhật” bạn chọn các từ khóa như “mua xe đạp điện nhật, cửa hàng xe đạp điện nhật, giá xe đạp điện nhật ….”
 • Bắt đầu các thuật ngữ rộng và sau đó đi vào cụ thể: Sử dụng công cụ từ khóa để thử nghiệm và sau đó đi vào chi tiết cụ thể. Ví dụ bạn muốn tìm kiếm về “Xe đạp điện” sau đó bạn  phát triển cụ thể ra như “xe đạp điện việt nhật, giá bán xe đạp điện, của hàng bán xe đạp điện, mua xe đạp điện ở đâu …” Càng thử nghiệm nhiều bạn sẽ có càng nhiều từ khóa cụ thể để thực hiện quảng cáo.
 • Xác đinh từ khóa phủ định: Khi bạn tìm kiếm các từ khóa bạn nhận ra có những từ khóa không liên quan tới doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thêm các từ khóa này vào quảng cáo của bạn làm từ khóa phủ định để ngăn cản quảng cáo của bạn khi mọi người tìm kiếm chúng. Ví dụ bạn đang bán xe đạp điện từ khóa của bạn là “bán xe đạp điện” và tìm kiếm với cụm từ “bán xe đạp điện” tuy nhiên bạn cũng có thể thấy quảng cáo của bạn với cụm từ “Thiết kế sản xuất xe đạp điện” bạn không muốn cụm từ này hiển thị quảng cáo của bạn vậy nên bạn đang đưa vào mục từ khóa phủ định.
 • Tìm từ khóa và mẫu quảng cáo dựa trên website của bạn: Bạn có thể nhập một url của bất kỳ một trang nào sau đó công cụ từ khóa sẽ đưa ra cho bạn gợi ý về những từ khóa lựa chọn thực hiện quảng cáo
 • Chỉ định ngôn ngữ và vị trí: Bạn có thể chọn ngôn ngữ từ khóa và mẫu quảng cáo của mình theo vị trí ngôn ngữ cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng

 • Đăng nhập link http://AdWords.google.com/keywordstool để bắt đầu việc chọn lựa các từ khóa.
 • Nhập các từ khóa hay url vào các phần trong trang dưới đây để nhận các gợi ý về từ khóa thực hiện quảng cáo của bạn.

Công cụ từ khóa trong quảng cáo Google AdWords

 • Bạn nhấn tìm kiếm và lựa chọn các ý tưởng từ khóa cho quảng cáo của bạn
 • Lọc những từ khóa phủ định để tránh việc quảng cáo hiển thị cho nhưng người không phải là khách hàng tiềm năm.
MENU
Coppyright @blog.guuads.com