Sử Dụng Đối Sánh Thay Đổi Rộng

Bạn có thể thêm một sửa đổi vào đối sánh từ khóa rộng để xác định rằng một số từ phải bao gồm một số thuật ngữ mà ai đó tìm kiếm thì quảng cáo mới được kích hoạt. Đối sánh thay đổi rộng cho phép bạn nhằm mục tiêu đến những tìm kiếm phải chứa ít nhất một trong các từ khóa của bạn. Nó giúp bạn tăng tính liên quan giữa quảng cáo và lượng người truy cập và nhờ đó cải thiện tỷ lện nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng. Để tạo đối sánh thay đổi rộng, bạn chỉ cần thêm đấu công (+) và trước một hoặc nhiều từ trong từ khóa đối sánh rộng của bạn.

Ví dụ: Bạn quảng cáo Giầy thể thao với từ khóa đối sánh rộng là : giày thể thao bạn có thể thêm các đối sánh thay đỏi rộng như sau: +giày +thể thao +đá bóng. Cách thêm như sau. Bạn vào Thêm từ khóa, chọn từ khóa giày thể thao và gõ vào sau từ khóa đó là +giày hoặc +giày +thể thao +đá bóng như sau giày thể thao +giày +thể thao + đá bóng

Mặc định thì Google AdWords sử dụng tùy chọn đối sánh rộng để nhằm mục tiêu tới bất kỳ những kết hợp của các từ bao gồm các từ khóa của bạn cũng như những tìm kiếm đồng nghĩa hay có biến thể liên quan đến từ khóa của bạn. Do vậy, đối sánh từ khóa rộng có thể mang đến rất nhiều lượt truy cập có liên quan đến với website của bạn nhiều hơn dự tính ban đầu.

Với Đối sánh sửa đổi rộng bạn có thể kiếm soát và biết chính xác từ khóa của bạn sẽ được mở rộng thế nào bằng cách yêu cầu những cụm từ tìm kiếm nhất đính phải nằm trong số khách hàng tìm kiếm tiềm năng. Chẳng hạn bạn có các mặt hàng giày tennis và bạn muốn những khách hàng tìm kiếm phải phù hợp với đối tượng khách hàng của bạn, bạn xác định rằng chỉ những khách hàng tìm kiếm liên quan đến giày và quần vợt thì phù hợp và thêm vào đối sánh thay đổi rộng bao gồm giày và quần vợt. Khi đó các từ khóa của bạn sẽ có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn và chắc chắn sẽ có nhiều khách hàng.

Đối sánh thay đổi rộng tác động đến lượng truy cập và nhấp chuột như thế nào?

Các thay đổi sẽ thêm các yếu tố vào cho từ khóa đối sánh rộng của bạn do đó sẽ thu hẹp phạm vi của các từ khóa đó. Vì vậy, trong khi sử dụng đối sánh sửa đổi rộng có thể làm tăng tính liên quan của từ khóa của bạn với mục tiêu của người tìm kiếm và nó lần lượt có thể làm giảm lưu lượng truy cập dự kiến của bạn.
Dưới đây là các cách tốt nhất nếu bạn muốn nhận được thêm các nhấp chuột có liên quan:

  • Để các từ khóa đối sánh rộng hiện tại của bạn hoạt động (không nên xóa và sửa chúng)
  • Thêm các từ khóa đối sánh thay đổi rộng vào các chiến dịch hiện có của bạn trong một nhóm quảng cáo riêng để dễ dàng so sánh giữa từ khóa mới và từ khóa hiện tại dựa trên hiệu suất quan sát được.
  • Nếu bạn sử dụng đối sánh rộng là chủ yếu thì hãy xem xét điều chỉnh giá thầu của bạn khi bạn thêm các từ khóa đối sánh thay đổi rộng liên quan. CPC cao hơn có thể mạng lại nhiều hơn lượng clicks và lượng chuyển đổi khách hàng.
  • Nếu bạn sử dụng đối sánh chính xác và đối sánh cụm từ là chủ yếu thì việc thêm đổi sánh thay đổi rộng có thể giúp bạn tiếp cận nhiền hơn lượng khách hàng mà vẫn giữ được việc kiểm soát các truy vấn phù hợp với từ khóa của bạn.

Ghi nhớ răng, tính năng đối sánh thay đỏi rộng chỉ hoạt động khi sử dụng với đôi sánh rộng. Nếu bạn muốn tăng tỉ lệ clicks và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng từ việc sử dụng đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác, bạn có thể thử tạo ra một nhóm quảng cáo riêng và kết hợp giữa đối sánh rộng và các đối sánh đó.

Ví dụ: “giày thể thao” +da +đá bóng +của hàng
[giày thể thao] +da +đá bóng +của hàng

Nguồn tham khảo: Dịch từ Google Learning Center

MENU
Coppyright @blog.guuads.com