Sử Dụng Đối Sánh Từ Khóa Rộng

Như chúng ta đã biết đối sánh rộng được sử dụng khi bạn muốn quảng cáo của bạn hiển thị khi người dùng tìm kiếm bằng những từ khóa có dạng ngữ pháp có liên quan, từ đồng nghĩa và từ có liên quan với từ khóa mà bạn đặt thì quảng cáo.

Khi sử dụng đối sánh từ khóa rộng, quảng cáo của bạn sẽ tự động được kích hoạt với những từ khóa có liên quan đến từ khóa bạn chọn (bao gồm cả khi có lỗi chính tả), ngay cả khi thuật ngữ đó không có trong danh sách từ khóa của bạn. Điều này sẽ giúp thu hút được nhiều clicks vào quảng cáo của bạn, không cần bỏ nhiều công xây dựng từ khóa mà chỉ tập trung vào những từ bạn chọn.

Đối sánh rộng sẽ là kiểu đối sánh mặc định cho tất cả các từ khóa mà bạn gán vào cho quảng cáo nếu bạn không chỉ định nó thuộc kiểu nào (đối sánh chính xác, đối sánh cụm từ và đối sánh phủ định). Google AdWords sẽ tự động chạy quảng cáo của bạn với những từ khóa liên quan với các từ khóa của bạn. Những từ có liên quan là những từ đồng nghĩa, có thể có cả lỗi chính tả và các cụm từ có chứa từ khóa của bạn trong đó. Ví dụ: Bạn chọn từ khóa: giày thể thao thì khi người dùng search giày thể thao nam hoặc giày đá bóng hoặc giày chơi thể thao thì quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện, thậm chí là từ dày chơi tt cũng có thể kích hoạt quảng cáo của bạn.

Một số lợi ích khi dùng đối sánh rộng?

Bạn có thể đặt bất kỹ hoặc tất cả các từ khóa nhằm vào mục tiêu đối sánh rộng để đạt được nhứng lợi ích sau:

  • Nhận được số lần nhấp chuột và chuyển đổi nhiều hơn cho quảng cáo của bạn.
  • Không tốn nhiều thời gian để xây dựng danh sách từ khóa: Bạn không phải suy nghĩ của tất cả các biến thể từ khoá, hệ thống của google AdWords sẽ làm công việc đó cho bạn. Do bạn không thể nào biết mọi người sẽ tìm kiếm như thế nào đối với một sản phẩm do vậy nếu muốn mở rộng giới hạn từ khóa của bạn thì việc sử dụng đối sánh từ khóa rộng là hoàn toàn hợp lý.

MENU
Coppyright @blog.guuads.com